431 безработни регистрирани за 16 дни в Димитровград

420 от тях освободени заради кризата

431 са новорегистрираните безранотни лица в Димитровград, за 16 работни дни – от 13 март, когато бе обявено извънредно положение, до 3 април. 420 от тях заявили при регистрацията, че са освободени, поради кризата с коронавируса, съобщават от Дирекция „Бюро по труда“.

Средно на ден, за посочения период, се регистрират 28 човека. Новорегистрираните, от 1 до 3 април, са 177 безработни лица.

От 13 март до 31 март устроени на работа са 66 безработни, а до 3 април – още 7.

От регистрираните безработни, в периода 16 март – 3 април, най-голям дял са били заети в Преработващата  промишленост / хранителна текстилна, дрехи, дърво, хартия и пластмаси/, Транспорта и Търговията.

Във връзка с обявеното извънредно положение и последвалия закон за мерките и действията, от Дирекция „Бюро по труда“ /ДБТ/ уведомяват, че е въведена следната организация:

 1. Заявления за регистрация се подават чрез лицензиран пощенски оператор в бюрата по труда или по електронен път по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги (с КЕП или ПИК на НОИ). За целта могат да се използват електронните форми за подаване на заявление, чрез:
 2. a) Официалния сайт на Агенция по заетостта /АЗ/;
 3. b) Чрез новата електронна услуга на АЗ и Държавна агенция „Електронно управление“ /ДАЕУ/;
 4. c) По електронна поща на ел. адрес на ДБТ (само за периода на извънредно положение за лицата, които желаят да ползват посредническите услуги на ДБТ).

В допълнение, информират, че съвместно с ДАЕУ са активирани общо 6 електронни административни услуги на Агенцията по заетостта. Същите на този етап са достъпни през Единен портал за достъп до електронни административни услуги на ДА ЕУ, раздел „Социални дейности“/„Безработица и насърчаване на заетостта“, линкът към който е: https://egov.bg/wps/portal/egov/services/social-services/unemployment

Електронните административни услуги включват:

 1. Приемане на заявки от работодатели за свободни работни места – https://egov.bg/wps/portal/egov/services/social-services/unemployment/0424f386-6bd0-4c6a-8d52-b9394a7a8f88
 2. Приемане на заявления и регистрация на търсещи работа лица – https://egov.bg/wps/portal/egov/services/social-services/unemployment/885d29f8-9d68-4452-9c32-ad4b417a7f34
 3. Издаване на решения за прекратяване на регистрацията на търсещи работа лица – https://egov.bg/wps/portal/egov/services/social-services/unemployment/d2cdd761-816b-42f9-82da-6e57d7c67334
 4. Издаване на решения за възстановяване на регистрацията на търсещи работа лица – https://egov.bg/wps/portal/egov/services/social-services/unemployment/439c1e0d-495a-47b2-9227-540b54a30bcb
 5. Включване в обучение на възрастни – https://egov.bg/wps/portal/egov/services/social-services/unemployment/530d4256-8761-434e-a78d-b938d510708a;
 6. Издаване на служебна бележка за удостоверяване на регистрация на търсещо работа лице – https://egov.bg/wps/portal/egov/services/social-services/unemployment/3aacfaa7-da84-4151-8f5e-841cd3ecb391

Във връзка с чл. 3а, ал.2 т. 2 от КСО, регламентиран в § 5. от Преходните и заключителни разпоредби на ЗМДВИП, в който е посочено, че заявление по реда на чл. 54а, ал. 3 от КСО се подава в НОИ по електронен път с квалифициран електронен подпис /КЕП/ или с персонален идентификационен код /ПИК/, или на хартиен носител в съответната дирекция „Бюро по труда“, като за последното е необходимо:

 1. В информационната зона на ДБТ е обособено табло/място за информиране на безработните, желаещи да подадат заявление за получаване на парични обезщетения при безработица /ПОБ/ към НОИ. Заявлението и другите формуляри, свързани с получаване на ПОБ могат да се намерят на сайта на НОИ – https://www.nssi.bg/forusers/forms/120-unemployment. или на място в ДБТ. В зоната са поставени и попълнени примерни образци на формулярите, както и телефон за връзка на клиентите на ДБТ с териториално поделение на НОИ за ползване на консултации от лицето за попълване на заявлението – 038/607112.
 2. Лицата, които са дошли в ДБТ да се регистрират като безработни с цел получаване на ПОБ, още на входа да се информират (чрез съобщение) последователно се препоръчват възможностите:

1)      да ползват отложения срок за регистрация в ДБТ и подаване на заявление към НОИ до 14 дни след края на извънредното положение;

2)      да подадат по електронен път заявление за регистрация към ДБТ и заявление за обезщетение към НОИ

3)      ако нямат КЕП или ПИК на НОИ, да попълнят самостоятелно на хартиен носител заявлението за регистрация в ДБТ и със съдействието на помощните материали от таблото или присъстващ служители на ДБТ – заявлението за ПОБ към НОИ;

На лицата, които заявят, че имат ПИК на НОИ или КЕП и могат да го ползват в ДБТ, се предлага да подадат заявленията си към АЗ и/или НОИ в е-зоната на ДБТ, при спазване на изискването за наблюдение от служител на процеса на ползване на е-зоната.Полезна ли ви беше тази статия?

Благодарни ще сме, ако подкрепите, според възможностите си електронен вестник izvestnik.info. Вашата помощ ще позволи на изданието да остане все така независимо, обективно, честно и почтено към читателите си.

ПОДКРЕПЕТЕ НИ

ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР

Моля, въведете вашия коментар!
Моля въведете вашето име тук