26 предписания, 4 акта и 6 постановления издаде РИОСВ през декември

контакти

Служителите на екоинспекцията в Хасково извършиха 91 проверки на дейността  на  87 обекта в областите Хасково и Кърджали през декември. В рамките на осъществения контрол са дадени 26 предписания, съставени са 4 акта за установяване на административни нарушения, издадени са 6 наказателни постановления, сключени са две споразумения – по Закона за управление на отпадъците и Закона за водите. Извършени са 11 проверки по постъпили жалби и сигнали, съобщават от Регионалната инспекция по околна среда и води.

През декември е наложена имуществена санкция в размер на 20 000 лв. на ТЕЦ „Марица 3“ – Димитровград за неизпълнение на мерки за преустановяване изпускането на неорганизирани емисии от западната страна на сградата на котелно помещение. Осъщественият емисионен контрол от страна на ИАОС на топлоелектрическата централа показва, че измерените концентрации на азотни оксиди и прах не превишават определените норми за допустими емисии. През декември е извършена планова проверка по изпълнение на условията в комплексно разрешително на депо за неопасни отпадъци – Сгуроотвал „Горен бюк“ и Сгуроотвал „Галдушки ливади“ на ТЕЦ „Марица 3“ Димитровград.

Експертите от направление „Биологично разнообразие“ са извършили 36 проверки, като плановите са свързани с установяване на нарушения в режима на опазване и стопанисване на защитени територии. Извънредните проверки са във връзка с дадени предписания за стопанисването на защитени територии, за опазване гнездо на царски орел, за реализация на инвестиционни намерения в границите на защитени зони. Съставени са 2 акта за административни нарушения за установени разоравания на пасища в защитени зони от Екологична мрежа Натура 2000. Стартирали са процедури по обявяване на 20 вековни дървета по предложение на Асоциацията на парковете в България.

В резултата на осъществен контрол от служителите на екоинспекцията са почистени 64 замърсени с отпадъци терени в населени места на територията на общините Симеоновград, Стамболово, Димитровград, Хасково, Ивайловград от област Хасково и общините Момчилград и Кърджали от област Кърджали.Полезна ли ви беше тази статия?

Благодарни ще сме, ако подкрепите, според възможностите си електронен вестник izvestnik.info. Вашата помощ ще позволи на изданието да остане все така независимо, обективно, честно и почтено към читателите си.

ПОДКРЕПЕТЕ НИ

ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР

Моля, въведете вашия коментар!
Моля въведете вашето име тук