Увеличават зоната на Защитена местност „Пропаднало блато“ в Голямо Асеново

Предстои увеличаване зоната на Защитена местност /ЗМ/ „Пропаднало блато“ в землището на димитровградското село Голямо Асеново, съобщават от Община Димитровград.

За целта, в Министерството на околната среда и водите /МОСВ/ е внесено предложение на Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания (ИБЕИ) на БАН, със съвносител читалище „Марица“ 2008“ – Райново. След съгласуване по установения ред, МОСВ информира, че намира за целесъобразно предложението за увеличаване площта на защитената местност.

„Пропадналото блато“ е обявено за защитена местност в началото на юни 2006 г., с цел опазване на влажна зона, равнинни крайречни гори и защитени видове растения и животни. Предложеното разширение е с площ от 188,821 дка и включва пасища, храсталаци, полски пътища, дерета, мери, временно неизползваеми орни земи, издънкови гори и др. Регионалната инспекция по околна среда и води /РИОСВ/ – Хасково следва да назначи комисия. В нея трябва да участват собствениците на имотите и заинтересованите институции, която да вземе решението за увеличаването на площта на защитената територия.

Основен мотив за увеличаването й е  установена в землището на Голямо Асеново многочислена популация на оливиеров минзухар (Crocus olivieri), представляващ балкански ендемит, защитен от Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/. Той в България се среща рядко – на отделни места по Черноморието, Беласица, Славянка, Родопите, долините на р. Места и р. Струма, с ограничена численост на популациите – до десетина индивида, докато в границите на предлаганата за защита територия популацията му достига до около 200 индивида.

В участъка се среща и Адамов минзухар – Crocus adamioides Kernd. & Pasche – новоустановен за България вид, описан за пръв път в европейската част на Турция. Видът е разпространен нарядко в югоизточна България. Предстои оценяването на природозащитния му статус и в тази връзка ще са необходими мерки за опазване на състоянието на вида и неговите местообитанията.

Територията представлява подходящо местообитание и за растителен вид – маноловска гърлица (Limonium asterotrichum), критично застрашен български ендемит, защитен от ЗБР. Видъд също така е включен в Червения списък на застрашените растения на IUCN от 1997 г. През последните 50 години видът не е бил установяван в двата му известни дотогава локалитета, а именно край с. Маноле, Пловдив и край Стралджанско блато, Стара Загора, което означава, че находището в ЗМ „Пропаднало блато“ вероятно е и единственото находище на вида към днешна дата, което налага и предприемане на адекватни мерки за опазването му.Полезна ли ви беше тази статия?

Благодарни ще сме, ако подкрепите, според възможностите си електронен вестник izvestnik.info. Вашата помощ ще позволи на изданието да остане все така независимо, обективно, честно и почтено към читателите си.

ПОДКРЕПЕТЕ НИ

ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР

Моля, въведете вашия коментар!
Моля въведете вашето име тук