С 95 594 ЛЕВА ОБЕЗПЕЧАВАТ ЕКИПИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ В ОБЩИНАТА

Безвъзмездна финансова помощ в размер на 95 594 лв. предоставя на Община Димитровград Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ /ОПРР/ 2014-2020 г. Средствата се отпускат във връзка с изпълнението на проект „Бюджетна линия Димитровград“, по приоритетна ос 8 „Техническа помощ“ на програмата. Подробности бяха съобщени на пресконференция. Сред участниците бяха Диана Дончева – директор на Дирекция „Европейски и национални програми и проекти, хуманитарни дейности“ и Татяна Ванчева – главен финансист на Общината и ръководител на проекта.

Бюджетната линия ще обезпечи и осигури функционирането на екипите за управление на проектите „Инвестиционна програма за изпълнение на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на община Димитровград за периода 2014-2020 г.“ и „Бюджетна линия Димитровград“. Ще обезпечи и работата на Междинно звено, което ще оценява и подадените проектни предложения от инвестиционната програма до края на програмния период.

Проектът ще подпомогне финансово Общината при изпълнението инвестиционната програма за устойчиво и интегрирано градско развитие. Допълнено бе още, че Димитровград е сред 39-те общини на най-големите и средно големи градове, които са бенефициенти по програмата и към които се създават междинни звена за избор и оценка на разработките пo Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОПРР.

Дейностите по проекта включват актуализиране на системите за финансово управление и контрол, разходи за възнаграждения, наемане на външни оценители, за техническа помощ и др.

Екипите за управление ще организират и координират хода на всеки конкретен проект. Междинното звено ще организира и провежда дейности по оценката на проектните предложения, съобразно стратегията за устойчиво градско развитие.

Инвестиционната програма за устойчиво и интегрирано градско развитие на община Димитровград бе одобрена от Управляващия орган на ОПРР през месец април 2016 година. Общата й стойност е 17 782 948.12 лв., като безвъзмездна финансова помощ пo Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“.Полезна ли ви беше тази статия?

Благодарни ще сме, ако подкрепите, според възможностите си електронен вестник izvestnik.info. Вашата помощ ще позволи на изданието да остане все така независимо, обективно, честно и почтено към читателите си.

ПОДКРЕПЕТЕ НИ

ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР

Моля, въведете вашия коментар!
Моля въведете вашето име тук