Стотици обхванати по проект „Подкрепа за всички деца“ в Димитровград

контакти

Стотици деца и родители са обхванати по проект „Подкрепа за всички деца“ в Димитровград, по който Общината е бенефициент, стана ясно на заключителна конференция в зала „Гроссето“.

Дейностите по проекта представи ръководителят му Калина Тонева. Преди това подробности даде Диана Дончева, директор на дирекция „Европейски и национални програми и проекти, хуманитарни дейности“ в Община Димитровград.

Проектът стартира на 3 май 2016 г. и приключва на 30 септември тази година. Той се финансира по   Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Услуги за ранно детско развитие”. Общата стойност на усвоените средства е 930 400 лв., от които: 790 840,77 лв. – европейско финансиране, 139 560,14  лв. – национално финансиране.

Основната цел е създаване на устойчив модел за предоставяне на интегрирани услуги на деца от 0 до 7-годишна възраст от уязвими социални групи и на техните родители, с цел преодоляване на последиците от социалното изключване и бедността. Специфичните цели – превенция на социалното изключване и намаляване на бедността на деца от 0 до 7 години и техните семейства от уязвими групи; превенция на изоставянето и институционализирането на деца с увреждания и изграждане на специални умения за отглеждането им в семейна среда.

По проекта се предоставят пакет от интегрирани социални, образователни, здравни услуги и услуги за грижи за деца и техните родители от уязвими групи, както и за деца с увреждания и техните семейства. Услугите се предоставят в Център за ранна интервенция на уврежданията, в детските градини, в детските заведения на територията на община Димитровград, както и в домовете на потребителите на услугите, обясни Диана Дончева.

Целеви групи по проекта:

  • Деца в риск (0-7 г.):

– деца от уязвими етнически групи, в частност ромската общност;

– деца, чиито родители са безработни;

– деца, чиито родители получават социални помощи;

– деца без личен лекар, или чиито личен лекар не е педиатър;

– деца, чиито родители не са здравно осигурени;

– деца, не посещаващи детска градина или не посещаващи друг тип услуга за грижа за деца;

– деца, за които родителите не полагат достатъчно грижа;

– деца с увреждания;

– деца със здравословни проблеми.

  • Родители на деца от 0 до 7 г.:

– родители от уязвими етнически групи, в частност ромската общност;

– родители, получаващи социални помощи;

– безработни родители;

– родители на 3 и повече деца;

– самотни родители;

– бъдещи родители от уязвими групи;

– родители (най-вече майки) в рискова възраст;

– родители на деца с увреждания;

– родители на деца със здравословни проблеми;

– родители на деца във висок риск (забавяне в развитието и др.);

– здравно неосигурени родители;

– родители, които не полагат достатъчно грижи за децата си (регистрирани в полицията и Дирекции „Социално подпомагане” на АСП);

– родители без или с ниско образование;

– родители, живеещи в лоши жилищни условия.

Заложеният капацитет по проекта е до 685 деца и 375 семейства за целия период, но реално са обхванати много повече деца и семейства, подчерта Калина Тонева.

Ангажираните в отделните услуги по проекта са управител на Център за ранна интервенция на уврежданията, социални работници, рехабилитатор, логопед, специален педагог, медиатори, медицинска сестра, акушерка, педиатър, юрист, стоматолог, счетоводител, шофьор, психолог, хигиенист, допълни ръководителят на проекта и подробно представи дейностите, които са:

  • Ранна интервенция на уврежданията, пряка работа с децата с увреждания и техните семейства, вкл. рехабилитация и дейности по консултиране, обучение, мобилна работа с детето в неговия дом;
  • Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания;
  • Семейно консултиране и подкрепа, вкл. работа с родителите и децата, дейности за семейно планиране, индивидуална работа, в т.ч. и индивидуална и групова работа с деца и родители, включително и с деца и родители, които не са от уязвими групи, с цел посещаване на детска градина;
  • Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище;
  • Подобряване достъпа до здравеопазване и промоция на здравето чрез подкрепа за осигуряване на здравна детска консултация и дейности по превенция на заболяванията;
  • Предоставяне на психологическа подкрепа и консултиране на бъдещи и настоящи родители за формиране и развитие на родителски умения.Полезна ли ви беше тази статия?

Благодарни ще сме, ако подкрепите, според възможностите си електронен вестник izvestnik.info. Вашата помощ ще позволи на изданието да остане все така независимо, обективно, честно и почтено към читателите си.

ПОДКРЕПЕТЕ НИ

ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР

Моля, въведете вашия коментар!
Моля въведете вашето име тук