РЪЧКАТ БЮРОТО ПО ТРУДА В ДИМИТРОВГРАД ЗА ДОГОВОРИ С РАБОТОДАТЕЛИ

Мария Велчева
контакти

Да сключи договори за субсидирана заетост с 13 местни фирми препоръча на “Бюро по труда” – Димитровград Съветът за сътрудничество. Това съобщава шефът на местния парламент Стефан Димитров, който е и председател на Съвета.

Съветът за сътрудничество е органът, осъществяващ пряко наблюдение и контрол върху провежданата политика по заетостта. В тази връзка, в неговите компетенции е да определи и работодателите, които могат да се възползват от насърчителните мерки, като по този начин ще имат възможността да осигурят работа на безработни лица или да повишат заплатите на своите служители. Подборът на фирмите, които могат да се възползват, се извършва на база определени от Закона за насърчаване на заетостта /ЗНЗ/ критерии, пояснява Димитров.

По негова информация, през март свободни за сключване на договори по различни насърчителни мерки са били следните суми:

1. Насърчаване на работодатели за наемане на безработни младежи до 29 г. /чл.36, ал.1 от ЗНЗ/ –  17 737 лв. за 6 безработни 

2. Насърчаване на работодатели за наемане на безработни до 29-г. възраст с трайни увреждания, включително военноинвалиди, както и младежи от социални завесения, завършили образованието си /чл. 36, ал. 2 от ЗНЗ– 2573 лв. за 1 безработен

 3. Насърчаване на работодатели-микропредприятия да разкриват работни места, със субсидия на първите 5 разкрити   /чл. 50 от ЗНЗ /- 538 лв. за 1  безработен                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

4. Насърчаване на работодателите за наемане на безработни на непълно работно време /чл.51 от ЗНЗ/ –                                                                                 660 лв. за 1 безработен                                                                                                                                    

5. Насърчаване на работодатели за наемане на безработни с трайни увреждания, вкл. военноинвалиди /чл. 52, ал. 1 от ЗНЗ/ –  3739 лв. за 1 безработен

6. Насърчаване на работодатели да наемат безработни лица с трайни увреждания за временна, сезонна или почасова работа /чл.52, ал.2 от ЗНЗ/- 3474 лв. за 1 безр. лице

7. Насърчаване на работодатели да наемат регистрирани безработни лица – самотни родители и/или майки с деца до 3 г. възраст  /чл. 53 от ЗНЗ/- 2747 лв. за 1  безр. лице

8. Насърчаване на работодатели да наемат безработни лица над 50-годишна възраст /чл.55 а от ЗНЗ/ –                                                                           3588 лв. за 1  безр. лице

9. Насърчаване на работодатели да наемат на работа продължително безработни лица /чл.55 в от ЗНЗ/-                                                                             656 лв. за 1 безр. лице

10. Насърчаване на работодатели за разкриване на “зелени работни места” /чл.55 д от ЗНЗ/                                                                                                19993 лв. за 9 лицаПолезна ли ви беше тази статия?

Благодарни ще сме, ако подкрепите, според възможностите си електронен вестник izvestnik.info. Вашата помощ ще позволи на изданието да остане все така независимо, обективно, честно и почтено към читателите си.

ПОДКРЕПЕТЕ НИ

1 КОМЕНТАР

ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР

Моля, въведете вашия коментар!
Моля въведете вашето име тук