Рибата в река Банска измира заради голямо органично замърсяване, според Басейнова дирекция

През последните 5 години са постъпвали общо три сигнала за умряла риба по речното корито в района

контакти

Голямо органично замърсяване на река Банска е основната причина за измиране на риба. Това показват изследвания на водите от 24 юни, информираха, след наше запитване, от Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ (БД ИБР) – Пловдив, във връзка с постъпил сигнал за умряла риба по реката в района на димитровградското село Добрич.

След постъпилия на 24 юни сигнал, същия ден е извършена съвместна проверка на терен от експерти при БД ИБР, Регионалната инспекция по околна среда и води (РИОСВ) – Хасково и регионалната лаборатория в Хасково, към Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС).

Резултатите от изпитването на водните проби за посочената дата показват превишаване на допустимите стойности за добро състояние по показателите: електропроводимост, азот амониев, азот нитритен, ортофосфати (като фосфор), общ фосфор (като фосфор), общ азот и Биологично потребление на кислород (БПК), като най-голямо превишение се наблюдава при фосфорните показатели. Също така, следва да отбележим и високата температура на водата – 29°С и високи стойности на разтворен кислород 12.4 мг/л. С изключение на азот нитритен, такива превишения на останалите показатели не са наблюдавани от провеждания регулярен мониторинг на водите на р. Банска в периода 2021-2023 г., посочват от Басейнова дирекция.

Към момента на проверката на моста на река Банска при с. Клокотница се наблюдават пасажи жива риба. На моста на река Банска при с. Каснаково се наблюдават около 15-20 бр. умрели риби от различен вид и размери. Водата на реката в този участък е застояла, без течение и е обрасла с водна леща, която е характерна за стоящи водоеми. В момента на проверка, на мястото, посочено в сигнала, се наблюдават около 5 бр. умрели риби от различен вид и размери. На моста на река Банска при с. Добрич се наблюдават пасажи жива риба. Обходени са потенциални обекти за замърсяване на река Банска по поречието на реката с РИОСВ – Хасково. Не са констатирани нередности в обектите, съобщават от БД ИБР.

Според РИОСВ, освен гъста растителност, органично замърсяване може да е било причинено и от отделни частни обекти около реката…

През последните 5 години са постъпвали общо три сигнала за умряла риба в река Банска – на 28.06.2018 г., на 01.07.2021 г. и на 24.06.2023 г., обобщават от БД ИБР.

Предходният сигнал, от 01.07.2021 г., е за умряла риба в река Банска на моста при с. Каснаково, когато е извършена съвместна проверка. На терен са установени около 20 бр. умрели риби от различен вид и размери. Обходени са потенциални обекти за замърсяване, като нередности не са констатирани.

Сигнал за  умряла риба в река Банска, в района на село Добрич, е постъпил и на 28.06.2018 г. Взета е проба за анализ на водата, посочват кратко проверяващите.

След разглеждане на резултатите от анализите на водите през 2021 г. в р. Банска при с. Каснаково, се констатира значително превишаване на допустимите стойности по показателите електропроводимост, азот амониев, общ азот, ортофосфати (като фосфор), общ фосфор (като фосфор) и БПК, както и много ниско съдържание на разтворен кислород 1,67 мг/л. Измерените стойности  на показателите са значително по-високи от тези, измерени при сигнала на 24.06.2023 г., акцентират ит БД ИБР.

При проверката през 2021 г. е взета и проба от р. Терс дере при с. Клокотница, преди вливане в р. Банска. Резултатите от изпитването показват много ниско съдържание на разтворен кислород под 1 мг/л, както и също значително превишаване на допустимите стойности на цитираните по-горе показатели.

Установените високи стойности по БПК, Химичното потребление на кислород, (ХПК), азот амониев, общ азот, ортофосфати (като фосфор), общ фосфор (като фосфор) са показателни за залпово органично замърсяване на р. Банска, което е основната причина за измиране на рибата в реката.Полезна ли ви беше тази статия?

Благодарни ще сме, ако подкрепите, според възможностите си електронен вестник izvestnik.info. Вашата помощ ще позволи на изданието да остане все така независимо, обективно, честно и почтено към читателите си.

ПОДКРЕПЕТЕ НИ

ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР

Моля, въведете вашия коментар!
Моля въведете вашето име тук