Размерът на такса смет в Хасково за 2024 г. се запазва

контакти

„Размерът на такса битови отпадъци в община Хасково за 2024 г. се запазва. План-сметката за 2024 г. не е променена и остава същата както и в предходните години“, обяви кметът Станислав Дечев, съобщават от Общината в областния град. Това той каза на публично обсъждане на план-сметката за разходите за събиране и транспортиране на битови отпадъци, третиране на битови отпадъци в съоръжения и инсталации в депо, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване и определяне размера на такса битови отпадъци за 2024 г.

За осигуряване на дейностите по управление на битовите отпадъци в план-сметката за 2024 г. са предвидени 15 150 080 лв.

На територията на общината са разположени и се обслужват: 1454 контейнери тип „Бобър“ в града и 1069 в селата от общината; 2173 кофи с обем 120 л.; 692 съдове за пепел; 911 кошчета за отпадъци. Същият брой съдове се предвижда да бъде запазен и през 2024 г. Задължение на сметосъбиращата и сметоизвозваща фирма е да ги осигури и поддържа във функционално състояние, което е вменено по силата на договорните взаимоотношения. Изключение са съдовете за пепел и уличните кошчета за отпадъци. Голямата част от тях са негодни за използване, с компрометирани елементи и силно амортизирани. За целта се планира купуването на нови улични кошчета за отпадъци на прогнозна стойност 36 000 лв. На територията на Хасково съдовете за смет тип „Бобър“ и улични кошчета за смет се обслужват ежедневно, кофите – два пъти седмично, а съдовете за пепел – веднъж седмично през периода ноември-април.

За експлоатация на Регионален център за третиране на неопасни отпадъци в землището на с. Гарваново се предвиждат 1 277 595 лв. без ДДС. Планираните стойности са изчислени на база прогнозните количества отпадък от Община Хасково за годината /27 000 т. сепариран отпадък и 23 000 т. депониран отпадък/. В прогнозната сума са включени и разходите по събиране и транспортиране на зелени отпадъци, мониторинг, компостиране и RDF гориво. В план-сметката е отразена и необходимостта от експлоатационен мониторинг на Клетка 1 (стара) от РЦТНО-Гарваново. За дейности по почистване на нерегламентирани сметища в рамките на общината, след обявяване на процедура по ЗОП, се предвиждат 250 000 лв. без ДДС. В резултат се планира почистването повече от 2 000 тона битов отпадък. Очакваното количество депониран отпадък за Община Хасково е в размер приблизително 23 000 т., което представлява 2 320 010 лв. Продължава изпълнението на дейностите по извършване на техническа рекултивация, с последваща биологична рекултивация на клетка 1 (стара) и клетка 1 (нова) от РЦТНО. През 2024 г. се планира извършването на рекултивация на клетка 1 (нова), на стойност 729 826 лв., а за клетка 1 (стара) – 771 330 лв. Предвиждат се постъпления от възстановени отчисления по чл. 60 от ЗУО от партидите на ползвателите на клетката в размер на 435 601 лв., с които да се финансира реализацията на рекултивация на клетка 1 (нова).

Общият размер на планираните разходи е 15 150 080 лв. Приходната част от план-сметката за 2024 година се формира от следните компоненти: Планирана събираемост в размер на 12 404 100 лв. Плащания по просрочия от минали години 4 100 000 лв. Постъпления от възстановени отчисления по чл.60 от ЗУО – 435 601 лв.; Дължими средства от община Минерални бани във връзка с доставката на специализирана техника за РЦТНО с. Гарваново – 98 270 лв.; Финансиране с други общински приходи – 2 212 109 лв. Вследствие от гореизложеното прогнозната стойност на приходната част по план-сметката е в размер на 15 150 080 лв.

План-сметката ще бъде внесена за гласуване в Общински съвет – Хасково.Полезна ли ви беше тази статия?

Благодарни ще сме, ако подкрепите, според възможностите си електронен вестник izvestnik.info. Вашата помощ ще позволи на изданието да остане все така независимо, обективно, честно и почтено към читателите си.

ПОДКРЕПЕТЕ НИ

ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР

Моля, въведете вашия коментар!
Моля въведете вашето име тук