Прием на кандидати за социални асистенти обяви Община Димитровград

контакти

Община Димитровград открива процедура за прием на документи от кандидати за заемане на длъжността „Асистент“ – за почасово предоставяне на социална услуга „Асистентска подкрепа“, съобщават от общината.

Със Заповед № РД-01-2517 от 31 декември 2020 г. на изпълнителният директор на Агенцията за социално подпомагане е дадено предварително одобрение за създаване на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ в Община Димитровград.

„Асистентска подкрепа” е специализирана социална услуга, която включва подкрепа от асистент за: самообслужване, движение и придвижване, промяна и поддържане на позицията на тялото, изпълнение на ежедневни и домакински дейности, комуникация и ще се предоставя почасово, до 4 часа на ден, за:

– Лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност;

– Деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон.

Ето и необходимите документи за участие в подбор за длъжност „Асистент“:

1. Заявление – декларация за кандидатстване (по образец);

2. Автобиография;

3. Документ за самоличност (лична карта) – за справка;

4. Копие от диплома за завършено образование;

5. Копие на документ, удостоверяващ завършен курс на обучение по сходни програми/проекти за асистент и/или копие от документ, удостоверяващ продължителността на професионален опит като асистент (при наличие на такива);

6. Декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер за лишаване от свобода, не е лишено по съответния ред от правото да заема определена позиция и не са му налагани мерки като извършител по Закона за защита от домашното насилие (по образец);

Минималните изисквания за заемане на длъжността са следните:

1. Кандидатите да са в трудоспособна възраст;

2. Образование – минимум основно;

3. Опитът и завършен курс на обучение се считат за предимство.

Размерът на основното месечното трудово възнаграждение при 8-часов работен ден е 852,00 лв.

Документи на кандидатите за асистенти се приемат от 15 август 2022 г., всеки работен ден от 08:30ч. до 17:00ч. в Общинска администрация, гр. Димитровград 6400, бул. “Г. С. Раковски” № 15, партерен етаж, Център  административно обслужване, гише № 1.

Краен срок за подаване на документите – 31 август 2022 г., включително.

Формуляри за кандидатстване могат да бъдат получени на гише №1 в Центъра   административно обслужване или да бъдат изтеглен и от сайта на Община Димитровград, раздел „Кариери”, обявления за конкурси – https://www.dimitrovgrad.bg/bg/obyavleniya-za-konkursi. и на  ул. „Владимир Поптомов“ № 2, етаж 1, южен вход;

Подборът протича в два етапа, обясняват процедурата от Общината.

– Оценка на подадените документи – проверка за пълнота и съответствие на представените от кандидатите документи с обявените изисквания за заемане на длъжността;

– Провеждане на интервю с допуснатите кандидати.

За допълнителна информация от Община Димитровград посочват тел. 0391 68 299, отдел „Хуманитарни дейности” и тел. 0391 71 265, 0889 855 669 – Център за комплексни услуги.

Документите могат да се изтеглят от ТУКПолезна ли ви беше тази статия?

Благодарни ще сме, ако подкрепите, според възможностите си електронен вестник izvestnik.info. Вашата помощ ще позволи на изданието да остане все така независимо, обективно, честно и почтено към читателите си.

ПОДКРЕПЕТЕ НИ

ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР

Моля, въведете вашия коментар!
Моля въведете вашето име тук