Преценка за ОВОС на нова инсталация иска от РИОСВ ТЕЦ „Марица 3“

контакти

Искане за преценяване на необходимостта от извършване на Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) изпрати до Регионалната инспекция по околна среда и води (РИОСВ) в Хасково димитровградската ТЕЦ „Марица 3“. То е свързано със следното инвестиционно предложение: „Изграждане на инсталация за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия от гориво биогаз на площадката на ТЕЦ „Марица 3“ АД“.

Целта на инвестиционното предложение е закупуване, монтиране и въвеждане в експлоатация на инсталация за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия от биогаз, генериран на площадката от царевични стъбла и друга биомаса… Инсталацията ще бъде с непрекъснат режим на работа и ще се състои основно от херметически затворени реактори (ферментатори) за първична и вторична ферментация, оборудвани с комплекс от системи: за подаване на суровина, смесване, подгряване и съхранение. Инвестиционното предложение е ново за възложителя, се казва в искането.

В резултат на ферментацията на биомасата ще се получава високоенергиен газ (преобладаващо метан). Произведеният газ ще се събира директно над нивото на течността на резервоарите и ще се съхранява междинно до момента на подаването му към газо-бутални когенератори за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия.

Биомасата ще се доставя до площадката за съхранение с камиони, където се съхранява до зареждане на биореакторите… Площта, на която се предвижда да се изгради инсталацията, е около 6 дка, без площта за складиране на суровината. Необходимата площ за складиране на суровината е приблизително 15 дка.

При използването на биогаза като гориво в отделяните емисии няма твърди частици (пепел, сажди, дим), в сравнение с твърдите и течните горива като продукти на горенето. Инсталацията не е източник на шум, се казва в информацията за инвестиционното предложение, публикувана на страницата на Община Димитровград.

 Полезна ли ви беше тази статия?

Благодарни ще сме, ако подкрепите, според възможностите си електронен вестник izvestnik.info. Вашата помощ ще позволи на изданието да остане все така независимо, обективно, честно и почтено към читателите си.

ПОДКРЕПЕТЕ НИ

ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР

Моля, въведете вашия коментар!
Моля въведете вашето име тук