Поръчка за зимно поддържане на уличната мрежа обявиха в Димитровград

контакти

Обществена поръчка, с предмет „Снегопочистване и зимно поддържане на улична мрежа и общинска пътна мрежа, разположена на територията на община Димитровград за оперативен сезон 2023/2024 г.”, обяви Общината.

Общата й прогнозна стойност е 430 000 лева без ДДС. Финансирането е със средства от републиканския и общинския бюджет. Крайният срок за получаване на оферти или на заявления за участие е 18 декември.

Предложената цена следва да включва всички необходимите разходи за осъществяване на услугата, ведно с разходи за материали, консумативи, транспорт, труд, както и всякакви други разходи, които биха могли да възникнат при по повод на осъществяване на обществената поръчка, като възложителят няма да дължи заплащането на суми в допълнение или надвишаващи цената по договора.

Уличната мрежа, общинската и републиканската пътна мрежа, включени в предмета на поръчката, са със следния прогнозен обем: общо за зимно поддържане – 420 км, от които: улична мрежа с обща дължина 304 км., общинска пътна мрежа с обща дължина 108,7 и републиканска пътна мрежа с обща дължина 7,3 км.

Настоящата обществена поръчка не е разделена на обособени позиции. Това се обуславя от факта, че всички дейности, които следва да се реализират в рамките на изпълнение на договора, са от такова естество и са взаимосвързани по начин и в степен, които при разделяне на позиции, биха довели до съществени затруднения за постигане на желания краен резултат.

Снимка: архив



Полезна ли ви беше тази статия?

Благодарни ще сме, ако подкрепите, според възможностите си електронен вестник izvestnik.info. Вашата помощ ще позволи на изданието да остане все така независимо, обективно, честно и почтено към читателите си.

ПОДКРЕПЕТЕ НИ

ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР

Моля, въведете вашия коментар!
Моля въведете вашето име тук