Погват търговските обекти в Димитровград за разделното събиране на отпадъци

Преустановява се компромисната възможност да се възползват от цветните съдове. При неизпълнение – санкции

контакти

Общината предприема проверки и връчване на предписания на търговските обекти в Димитровград за изпълнение разпоредбите на чл.33, ал.4 от Закона за управление на отпадъците, чл.17, ал.3 и ал.5 от Наредба № 34 за управление на отпадъците на територията на община Димитровград. За целта от търговските обекти ще се изискват представяне на договор или писмено споразумение с лица, притежаващи разрешение, комплексно разрешително или регистрационен документ по чл.35 от ЗУО и/или организация по оползотворяване, на които да предава разделно събраните отпадъци от опаковки, образувани от дейността на търговския обект. Съгласно изискванията на закона и местната нормативна уредба, отпадъците от опаковки следва да се съхраняват на територията на съответния обект до предаването им за тяхното оползотворяване или рециклиране.

Това на практика означава, че се преустановява предоставената до момента компромисна възможност търговските обекти да се възползват от изградената от община Димитровград система с цветни съдове за разделно събиране на отпадъците от опаковки, които по закон дори и към настоящия момент са предназначени за домакинствата, а не за търговски и производствени обекти, информират от администрацията.

Със Заповед на кмета на Община Димитровград е назначена комисия, която следва да извършва необходимите за целта проверки и връчи предписания на търговските обекти да създадат вътрешна организация за осигуряване разделното събиране на отпадъците от опаковки и отпадъчните материали от хартия, картон, пластмаси, метали и стъкло, които да се съхраняват на територията на обекта до предаването им на лица, притежаващи разрешение за транспортиране и третиране на този вид отпадъци или организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки, с които търговският обект да има сключен договор или писмено споразумение.

В процес е също и доставка и монтаж на камери за видеонаблюдение на основните конфликтни точки на територията на града, в които се констатира нерегламентирано струпване на отпадъци от опаковки от търговски обекти около точки за разделно събиране на отпадъци от опаковки от домакинствата.

При неизпълнение на изискванията на търговските обекти, ще бъде налагана санкция от 3000 до 10000 лв., съгласно чл.143, ал.3, т.2 от ЗУО, както и санкция по реда на глава VIII от Наредба №34 за управление на отпадъците на територията на община Димитровград за нарушение на чл.17, ал.3 и ал.5 от същата.Полезна ли ви беше тази статия?

Благодарни ще сме, ако подкрепите, според възможностите си електронен вестник izvestnik.info. Вашата помощ ще позволи на изданието да остане все така независимо, обективно, честно и почтено към читателите си.

ПОДКРЕПЕТЕ НИ

ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР

Моля, въведете вашия коментар!
Моля въведете вашето име тук