ОСТРОВИ ОТ НАНОСИ ПРЕЧАТ НА ОТТОКА НА МАРИЦА, ТЕЧЕ ОТСТРАНЯВАНЕ

контакти

[quote]НЕ Е ВЪЗМОЖНА ПРИЛИВНА ВЪЛНА НА РЕКАТА ОТ ПОРОИ ИЛИ СИЛНИ ДЪЖДОВЕ[/quote]

Коритото на река Марица в района на община Димитровград е в рамките на допустимите норми, що се отнася до неговата проходимост. С времето обаче са се образували нови острови заради наноси, които пречат на оттока на водата. За наличието им е информирана Междуведонствената комисия към Министерството на регионалното развитие. Към момента се иззема такъв остров в района на село Брод, информира експерът в отдел „Сигурност и отбранително-мбилизационна подготовка“ Руси Вълев. Има такива и на други места, като се следи състоянието им.

На 20 юни нивото на Марица се е повишило с 47 сантиметра спрямо 19 юни. Към днешна дата, за да прелее реката, нивото трябва да се повиши с още 3,2 метра. След тази точка водата започва да прелива, но засега количеството вода е далеч надолу. Обобщено за нивото може да се каже, че е повишено с 1,1 метра спрямо сезона. Общината разполага с автоматична измервателна станция за нивото. Тя се намира до стария мост на Марица, като дава информацията онлайн. Такива има на още 6 места по поречието.

Дигите също са в добро състояние. По тях се извършва периодична проверка за нарушение целостта на короните. В някаква степен опасност представляват земедеделски произвдители, минаващи по дигите с тежки машини. Дебело се подчертава, че по закон те нямат право да го правят.

Невъзможно е на Марица да се образува приливна вълна от порои или силни дъждове, успокои Руси Вълев. Това може да стане единствено при едновременно пускане на няколко язовира извън общината или скъсване стената на голям язовир, водата от който да се поеме от реката, каза той. При достигане на горна точка на водата и преливане, най-засегнати ще бъдат кварталите „Чернконево“, „Мариино“ и село Райново.

План за защита при бедствия и аварии има община Димитровград. Част от него се отнася за характеристиката на възможните наводнения, застрашени зони от заливане, сили и средства за преодоляване на бедствие. Основни дейности са превантивна, поддържане в изправност на съоръженията, включващи канализация, защитни диги, пътища, мостове, телекомуникации.

На 18 юни вечерта са паднали 40,1 литра на кв. м. Количеството не е толкова голямо. Проблемът обаче е, че литрите са паднали в рамките на 10 до 15 минути. Това е и причината за малко време на много места да се съберат големи количества вода. Най-засегнати са бул. „Христо Ботев“,  ул. „Владимир Поптомов“, ул. „Захари Зограф“,  на места кварталите „Черноконево“ и „Мариино“.

При бедствие или предбедствена ситуация хората, както се знае, могат да звънят на спешния тел. 112. Те могат да се обаждат и на дежурния в общината, на тел. 6-6161. Призовават се обаждащите се да уточняват точния адрес, когато съобщават сигнал.  Полезна ли ви беше тази статия?

Благодарни ще сме, ако подкрепите, според възможностите си електронен вестник izvestnik.info. Вашата помощ ще позволи на изданието да остане все така независимо, обективно, честно и почтено към читателите си.

ПОДКРЕПЕТЕ НИ

ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР

Моля, въведете вашия коментар!
Моля въведете вашето име тук