НСИ: Населението намалява, но се увеличава раждаемостта

контакти

Продължава процесът на намаляване и застаряване на населението. Увеличава се обаче броят на живородените деца. Намалява броят на умрелите. Намалява броят на сключените граждански бракове, но и броят на бракоразводите. Това са основните изводи в демографските процеси през 2023 г., според Националния статистически институт (НСИ).

Към 31 декември 2023 г. населението на България е 6 445 481 души, което представлява 1.4% от населението на Европейския съюз. В сравнение с 2022 г. населението на страната намалява с 2 229 души, или с 0.03%. Мъжете са 3 097 698 (48.1%), а жените – 3 347 783 (51.9%), или на 1 000 мъже се падат 1 081 жени. Броят на мъжете преобладава във възрастите до 55 години. С нарастването на възрастта се увеличават броят и относителният дял на жените от общото население на страната.

В регионален аспект делът на лицата на 65 и повече навършени години е най-висок в областите Видин (31.3%), Габрово (30.3%) и Смолян (28.9%)… в Хасково е 25.8%. Общо в двадесет и две области този дял е над средния за страната. Най-нисък е делът на възрастното население в областите София (столица) – 19.2%, Варна – 21.5%, и Благоевград – 22.2%.

Към 31 декември 2023 г. децата до 15 години в страната са 911 025, или 14.1% от общия брой на населението. Относителният дял на населението под 15 години е най-висок в областите Сливен – 18.9%, Ямбол – 15.2%, и Бургас – 14.9% от населението на областта. Общо в седемнадесет области този дял е под общия за страната, като най-нисък е в областите Смолян – 10.6%, Видин – 11.5%, и Габрово – 11.7%.

Към края на 2023 г. над трудоспособна възраст са 1 698 хил. души, или 26.3%, а под трудоспособна възраст – 977 хил. души, или 15.2% от населението на страната.

Към 31 декември 2023 г. в градовете живеят 4 738 461 души, или 73.5 %, а в селата – 1 707 020 души, или 26.5 % от населението на страната. Населените места в България са 5 256, от които 257 са градове и 4 999 – села. Населените места без население са 201. Най-голям е техният брой в областите Велико Търново и Габрово – по 67. В 1 245, или в 23.7% от населените места, живеят от 1 до 49 души включително. С население над 100 хил. души са шест града в страната, в които живеят 35.2% от населението на страната.

Най-малка по население е област Видин, в която живеят 71 773 души, или 1.1% от населението на страната, а най-голяма е област София (столица) – с 1 286 965 души (20.0%)… В област Хасково живеят 207 114 души или 3.2% от населението на страната. Четири са областите с население над 300 хил. души, като в първите три от тях – София (столица), Пловдив и Варна, живее повече от една трета от населението на страната (36.5%).

През 2023 г. в страната са регистрирани 57 478 родени деца, като от тях 57 197 (99.5%) са живородени. В сравнение с предходната година броят на живородените се е увеличава с 601 деца, или с 1.1%.

В регионален аспект най-висока е раждаемостта в областите Сливен – 12.5‰, София (столица), Ямбол – по 9.9‰, и Пловдив – 9.7‰. В Хасково е 7.8‰. В двадесет и една области раждаемостта е по-ниска от средната за страната, като най-ниски стойности се наблюдават в областите Смолян – 5.1‰, Перник – 6.4‰, и Габрово – 6.8‰.

Броят на умрелите лица през 2023 г. е 101 006, а коефициентът на обща смъртност – 15.7‰. Спрямо предходната година броят на умрелите намалява с 17 808, или с 15.0%. Нивото на общата смъртност продължава да е високо. В регионален аспект с най-висока смъртност в страната са областите Видин – 23.4‰, Габрово – 21.9‰, и Монтана – 21.6‰… В Хасково е 16.8‰. В осем области смъртността е по-ниска от общата за страната, като най-ниска е в София (столица) – 11.4‰.

Още статистически данни за населението и демографските процеси – тук.Полезна ли ви беше тази статия?

Благодарни ще сме, ако подкрепите, според възможностите си електронен вестник izvestnik.info. Вашата помощ ще позволи на изданието да остане все така независимо, обективно, честно и почтено към читателите си.

ПОДКРЕПЕТЕ НИ

ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР

Моля, въведете вашия коментар!
Моля въведете вашето име тук