Кметът Иво Димов с НСОРБ на среща с ВиК холдинга по проблемите на сектора

Общините настояват за плавно уеднаквяване и възможност за диференцирана цена на водата

Кметът на Димитровград и зам.-председател на Националното сдружение на общините в Република България Иво Димов ще участва в работна среща на Управителния съвет на Сдружението с ръководството на „Български ВиК холдинг“ ЕАД за проблемите във ВиК сектора.

Срещата е инициирана от новото ръководство на „Български ВиК Холдинг“ във връзка с усложняващата се ситуация с високата цена на електроенергията за промишлени нужди и получените множество сигнали за невъзможността на ВиК дружествата и операторите да покриват сметките си за ток в месеците до края на 2021 г., както и да представят пред НСОРБ своите приоритети.

Общините настояват за прилагане на вариант за плавно уеднаквяване на цените в рамките на една обособена територия. В страната има неравнопоставеност при присъединяване на нови общини във вече съществуващите асоциации по ВиК. Някои от тези общини, както и община Димитровград, са направили значителни инвестиции в подобряване на своите мрежи, като са ограничили загубите по водопреносната мрежа и е налице оптимизация и намаление цената на водата като себестойност. Изпълнили са изцяло водни цикли, изградили са нови пречиствателни станции и са подобрили качеството на ВиК услугите, като потребителите в тези населени места следва да се възползват от този факт. Поради тази причина основателно е поставянето на условие за включване/консолидация в асоциацията, да бъде разгледан въпросът с цената на водата за гражданите. В противен случай може да се стигне до вътрешно-териториални конфликти и демотивация за коректно доплащане на услугата. Анализите показват, че цените на малките оператори са средно 40% по-ниски от тези на областните. Неслучайно едни от големите оператори, стопанисващи скъпи и енергоемки съоръжения и преносна мрежа върху големи територии, постоянно са в тежко финансово състояние през последните години.

Необходимо е да има възможност за диференцирана цена за всяка една самостоятелна ВиК система или средна цена за група самостоятелни системи. Това може да стане например с различни съставни компоненти на цената – за доставка на вода, отвеждане на отпадни води, пречистването им в пречиствателна станция и др. Неприемливо е, където местната власт е съумяла да реализира проект за подобряване на ВиК услугите, потребителите да понасят по-висока цена на услугата само поради принципа за единна цена на ВиК услугите, предоставяни от един оператор, за което многократно настоява и кметът на Димитровград Иво Димов.

Общините – лишени от възможност да влияят върху  инвестиционните програми на операторите

Ще се обсъждат възможностите за преодоляване на загубите на питейна вода във водопроводната мрежа. Възможностите за преодоляване на проблеми, свързани със съгласуването на бизнес плановете на ВиК дружествата от Общинските съвети/изготвяне и предоставяне на бизнес плановете, реалистични прогнози и адекватен анализ на съществуващите проблеми. Общините са лишени от реална възможност, като членове на ВиК асоциациите да влияят върху инвестиционните програми в бизнес плановете на операторите. Това се дължи на блокиращата квота на държавата от 35%, при предвиденото мнозинство за вземане на решения от ¾ от гласовете. Това е недостатък и в действащата законова рамка, който към момента все още не е преодолян. Практически това означава, въпреки че са собственици на активите, общините не могат да взимат решение по управлението и планиране на развитието им. В тази връзка НСОРБ вече е предложило на отговорното министерство законово да се предвиди мнозинство за вземане на решение от асоциацията – повече от половината от гласовете.

Общините предлагат съвместно с Български ВиК Холдинг“, да се създаде механизъм за планиране на инвестициите и обмен на информация за предстоящи строителни дейности с общините за период минимум 3 г. Към момента няма реална възможност общините да влияят при утвърждаването на инвестиционните програми на ВиК оператора (примери: при 500-600 хил. лв. годишно инвестиции при общинското ВиК, след присъединяването операторът залага 100 хил. лв.) Общината само „дава становище“, което впоследствие при утвърждаването от КЕВР няма особено значение.

Възможно е и когато общината реално апортира значителни активи да придобива и дялово участие във ВиК дружеството – оператор. Така ще може реално да участва в управлението – както по отношение инвестиционните програми, така и по всички други въпроси.

За новоконсолидираните обособени територии, които още нямат изготвени генерални планове, общините нямат никакви механизми за участие в подготовката им.

На срещата ще бъдат обсъдени и потенциалните възможности за финансиране на инвестиции във ВиК сектора с европейски и национален ресурс.

В срещата от страна на „Български  ВиК Холдинг“ ще участват Ася Стоянова – председател на УС на „Български  ВиК Холдинг“, Ивайло Ванков – зам. председател на УС на „Български  ВиК Холдинг“, Илиян Илиев – изпълнителен директор.Полезна ли ви беше тази статия?

Благодарни ще сме, ако подкрепите, според възможностите си електронен вестник izvestnik.info. Вашата помощ ще позволи на изданието да остане все така независимо, обективно, честно и почтено към читателите си.

ПОДКРЕПЕТЕ НИ

ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР

Моля, въведете вашия коментар!
Моля въведете вашето име тук