Като консервативен определи бюджет 2024 на Димитровград кметът Иво Димов

контакти

Публично обсъждане на проектобюджета на Община Димитровград за 2024 година се проведе миналата вечер в препълнената зала „Гросето”. Той бе представен от кмета Иво Димов и главния експерт „Бюджет” Галя Делчева. Проектобюджетът на Димитровград е разработен  така, че да гарантира финансова обезпеченост и стабилност на всички структури на бюджетна издръжка – в областта на образованието, социалните дейности, здравеопазването, културата, спорта, чистотата, благоустрояването, административно-правното обслужване на гражданите и другите предоставяни услуги. Запазването на бюджетната устойчивост и силна финансова дисциплина са основните цели залегнали във финансовата рамка, съобщават от Общината.

„Предложеният бюджет за 2024 година е, по-скоро, консервативен. В него са заложени предимно постоянни и неотложни разходи, които са съобразени с нормативните изисквания и ограничения, като е следван принципът на приоритетното финансиране на основните отговорности на Общината и равнопоставеност между отделните бюджети в условията на финансови ограничения”, каза кметът на Димитровград Иво Димов.

Проектобюджетът на Община Димитровград за 2024 година е 83 981 242 лв. по приходната и разходната част и има 3.62 % ръст спрямо първоначалния бюджет за  2023 година, който е 81 045 676 лв. Делът на държавните трансфери представлява 55% от общия проект на бюджет за 2024 г. Делът на реализирания преходен остатък от 2023 година е 18%, а общият дял на данъчните и неданъчните приходи е 22% от общия проект на бюджет.

Най-много средства са предвидени за образование – 32 413 619 лв. или 39 % от общия размер на бюджета. Следват тези за благоустрояване: ремонт улици, ВиК, осветление, чистота, озеленяване и опазване на околната среда – 21 467 538 лв. или 25 %. За почивно дело, култура, спорт и религиозни дейности – 5 348 862 лв. или 6 %. За здравеопазване и социални дейности – 10 574 473 лв. или 13  % от общия бюджет.

С този бюджет стартира първата по рода си нова мащабна Инвестиционна програма за общински проекти (до 2026 г.), сключване на споразумения с МРРБ и реализиране на проектите. Това са  основен ремонт на второстепенна улична мрежа – 40 броя събирателни улици V-ти клас в кв. Черноконево, гр. Димитровград – 13 млн. лв., „Рехабилитация и основен ремонт на общинския път HKV1009/І-8/Горски извор-Ябълково-жп гара Ябълково/“ за 6 500 000 лв.; Рехабилитация и облагородяване на парк „Н.Й.Вапцаров”, включително осигуряване на достъпност за хора с увреждания – за 4 500 000 лв.; Прилагане на мерки за енергийна ефективност и преустройство на Междуучилищен център в „Къща на изкуствата” за 2 300 000 лв.; Рехабилитация и основен ремонт на общински път /HKV1007/ІІІ – 506 – Добрич – Крум – жп гара Крум/“ за 1 900 000 лв.; „Изграждане на вододайна зона и довеждащи магистрални водопроводи от нова вододайна зона до водоема на с. Крепост“, община Димитровград за 1 800 000 лв.

Планираният размер на инвестиционната програма на Общината за 2024 година е 15 267 797 лв., от които 14 667 309 лв. за обекти, финансирани с бюджетни средства и 600 488 лв. за обекти, финансирани със средства по европейски и международни програми и проекти.

Със средствата в инвестиционната програма са предвидени да бъдат извършвани ремонти на улици и благоустрояване както в градската среда, така и по кварталите и малките населени места.  По-важни акценти в инвестиционната програма за 2024 година са: рехабилитация на ул. „Георги Иванов”, по плана на гр. Димитровград; основен ремонт на ул. „Девети септември”, по плана на с. Горски Извор; основен ремонт на ул. „Девети септември”, по плана на с. Крепост; възстановяване функционалността на минералния басейн в комплекс „Соленци”, гр. Меричлери и др.

Ще продължат ремонтните дейности и за: основен ремонт на ул. „Д-р Теню Стоилов”, гр.Меричлери; реконструкция на ул. „Христо Ботев”, по плана на с. Скобелево; рехабилитация на участък на ул. „Панайот Волов” и две обслужващи алеи; основен ремонт на участък от ул. „Анри Барбюс“; основен ремонт на участък от ул. „Цар Симеон“; реконструкция на участък от обслужваща улица и прилежащ паркинг, намиращи се северно от блок № 4 ул. „Емилиян Станев”; реконструкция на участък по ул. „Оборище”; основен ремонт на  участък от обслужваща улица и прилежащ паркинг, намиращи се източно от бул. „Трети март”; основен ремонт на участък от обслужваща улица и прилежащ паркинг, намиращи се западно от блок 2 на ул. „Захари Стоянов”, гр. Димитровград; Изграждане на детска площадка в парк „Вапцаров”; основен ремонт на дворните пространства в Детска градина 2, филиал „Приказка”, Детска градина 4, център „Пролет” и Детска градина „Райна Княгиня” и други.

Предстоящото въвеждане на еврото от 1 януари 2025 г. налага привеждане на общинските наредби, правилници и вътрешни правила към изискванията на Закона за въвеждане на еврото, т.е. превалутиране на стойностите, посочени в тях, както и адаптиране на информационните системи за стартиране на работата с еврото, което пък предполага анексиране на вече сключени договори и допълнителни разходи за това. Всички общини ще трябва да реализират редица подготвителни дейности за преминаване към нови основи за определяне на такса битови отпадъци (ТБО) според количеството на изхвърляните отпадъци. Нужно е гражданите да бъдат наясно, че новият модел няма да намали ТБО, но ще внесе значителна доза справедливост, тъй като в момента по-голямата тежест в дейностите по сметоизвозване и управление на отпадъците се поема от бизнеса.

В обсъжданията в залата бяха председателят на Местния парламент Гергана Кръстева, общински съветници, кметове на населени места, ръководители на общински институции и граждани. Предстои проектът за бюджет да бъде дебатиран и гласуван от Общинския съвет.

 Полезна ли ви беше тази статия?

Благодарни ще сме, ако подкрепите, според възможностите си електронен вестник izvestnik.info. Вашата помощ ще позволи на изданието да остане все така независимо, обективно, честно и почтено към читателите си.

ПОДКРЕПЕТЕ НИ

ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР

Моля, въведете вашия коментар!
Моля въведете вашето име тук