Какви са сроковете и начините за плащане на данъците в Димитровград?

Община Димитровград уведомява данъчно задължените лица, че от 25 януари 2022 година започна плащането на данък върху недвижимите имоти и такса битови отпадъци.

Сроковете за плащане на задълженията са, както следва:
Данък върху недвижимите имоти /ДНИ/, такса за битови отпадъци /ТБО/ и данък върху превозните средства /ДПС/ се заплаща, както следва:
Първа вноска – до 30.06.2022 г.
Втора вноска – до 31.10.2022 г.
На предплатилите за цялата година до 03.05.2022 г. данък върху недвижимите имоти /ДНИ/ и данък върху превозните средства /ДПС/ се прави отстъпка 5 на сто.

Патентният данък се заплаща на четири равни вноски, както следва:
За първото тримесечие – до 31.01.2022 г.
За второто тримесечие – до 03.05.2022 г.
За третото тримесечие – до 01.08.2022 г.
За четвърто тримесечие – до 31.10.2022 г.
Данък върху таксиметров превоз на пътници – внася се еднократно преди получаване на разрешение по чл. 24а, ал. 1 от Закона за автомобилните превози.
Туристически данък – до 15-о число на месеца, следващ месеца, през който са предоставени нощувките.

Същите могат да се заплатят, както следва:

  • в брой: – на касите в отдел „Приходи”, Община Димитровград, намиращи се на адрес:  гр. Димитровград, бул. „Г.С.Раковски” №13 – запад /партер/;
    • на касите на „Изипей“ АД в страната;
  • с пощенски запис за данъчно плащане: – в пощенски клон на Български пощи ЕАД;
  • по банков път: – по сметка на Община Димитровград в ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД

IBAN: BG07BPBI79268465363501, BIC: BPBIBGSF

  • по електронен път: – чрез виртуален ПОС на интернет страницата на Община Димитровград в раздел Местни данъци и такси dimitrovgrad.bg, с квалифициран електронен подпис /КЕП, с ПИК на НАП или ЕГН и номер на декларацията от съобщението за дължимите данъци и такси

КОД ЗА ВИД ПЛАЩАНЕ

442100 ДАНЪК ВЪРХУ НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ

442300 ДАНЪК ВЪРХУ ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА

442400 ТАКСИ ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ

442800 ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК

441400 ПАТЕНТЕН ДАНЪК

446500 ГЛОБИ, САНКЦИИ, НЕУСТОЙКИ

За повече информация на следните телефони (0391) 65090, 65091, 65092, 65093Полезна ли ви беше тази статия?

Благодарни ще сме, ако подкрепите, според възможностите си електронен вестник izvestnik.info. Вашата помощ ще позволи на изданието да остане все така независимо, обективно, честно и почтено към читателите си.

ПОДКРЕПЕТЕ НИ

ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР

Моля, въведете вашия коментар!
Моля въведете вашето име тук