Каква е причината за наднормените емисии на серен диоксид в атмосферата, пита РИОСВ и ТЕЦ „Марица-3“ кметът на Димитровград. И още…

Писма с въпроси до РИОСВ – Хасково и ТЕЦ „Марица-3“ АД -Димитровград, във връзка с отчетени неколкократни превишения на алармените прагове за концентрация на серен диоксид във въздуха над Димитровград, свързани с възобновяване работата на ТЕЦ „Марица-3”, изпрати кметът на общината Иво Димов. Въпросите, поставени в тях са породени от постъпили многобройни сигнали и оплаквания от граждани за замърсяване на въздуха в края на миналата седмица, информират от Общината, предоставяйки текстовете.

В писмото до РИОСВ – Хасково Димов пише:

Предвид обществената значимост на създадената ситуация и нарастващото социално напрежение, съгласно функциите и задълженията Ви, като контролен орган, моля да ни уведомите за следното:

 1. Извършени ли са проверки от страна на РИОСВ-Хасково на емисиите на вредни вещества от точковите източници на ТЕЦ „Марица-3” АД и какъв е резултатът от извършените проверки?
 2. Каква е причината довела до наднормените емисии на серен диоксид в атмосферата?
 3. Какъв е видът на използваното гориво, отговоря ли неговото качество на изискванията за нормална работа на централата и излъчване на емисии в допустимите норми?
 4. Какво е технологичното състояние на използваните в централата електрофилтри?
 5. Налице ли са проблеми с нормалното функциониране на сероочистващата инсталация?
 6. Какви са дадените от Вас предписания за преустановяване наднорменото излъчване на серен диоксид в атмосферата и изпълняват ли се тези предписания?
 7. Какви са предприетите от Вас действия, като компетентен контролен орган за налагане санкции за нанесените върху околната среда и човешкото здраве щети, или евентуално спиране работата на централата до отстраняване на причините, водещи до наднормени емисии на вредни вещества в атмосферата?

Уведомяваме Ви също, че въпреки липсата на отчетени наднормени стойности на ФПЧ10 от АИС „Раковски”, след възобновяване работата на ТЕЦ „Марица-3” запрашеността във въздуха над Димитровград и околните населени места е чувствително и видимо завишена.

Предвид обществената ни ангажираност по опазване на човешкото здраве и околната среда, настояваме да ни уведомите в най-кратък срок по поставените по-горе въпроси и предприетите от Вас действия.

Към изпълнителния директор на дружеството ТЕЦ „Марица-3“ кмета на община Димитровград поставя 5 въпроса за регистрираното замърсяване, като акцентира на значимостта на проблема за опазване на здравето на гражданите и околната среда.

 1. Каква е причината довела до наднормените емисии на серен диоксид в атмосферата?
 2. Какъв е вида на използваното гориво, отговоря ли неговото качество на изискванията за нормална работа на централата и излъчване на емисии в допустимите норми?
 3. Какво е технологичното състояние на използваните в централата електрофилтри?
 4. Налице ли са проблеми с нормалното функциониране на сероочистващата инсталация?
 5. Какви действия и мерки сте предприели за отстраняване на проблемите по нормалната работа на централата и за недопускане на последващи превишения на допустимите норми на концентрации на серен диоксид във въздуха над Димитровград?

В писмата си Димов настоява за отговори, в най-кратки срокове, на поставените въпроси. При получаването им, те, вярваме, ще бъдат огласени, за да стигнат и до гражданите.Полезна ли ви беше тази статия?

Благодарни ще сме, ако подкрепите, според възможностите си електронен вестник izvestnik.info. Вашата помощ ще позволи на изданието да остане все така независимо, обективно, честно и почтено към читателите си.

ПОДКРЕПЕТЕ НИ

ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР

Моля, въведете вашия коментар!
Моля въведете вашето име тук