Искат увеличаване на кредита за ремонт на парк „Марица“. Какво е изпълнено до момента?

контакти

Публично обсъждане за увеличаване на размера на съществуващ кредит по проекта за ремонт на парк „Марица“ се проведе тази вечер в зала „Гросето“. Заместник-кметът на община Димитровград Яшо Минков и инж. Клавдия Тончева, началник на отдел „Инвестиционни дейности, околна среда и води”, аргументираха исканото увеличение заради индексирането на цените в резултат на високата инфлация.

Исканото увеличение на кредита е с до  600 000 лв., финансиращ собственото участие на Община Димитровград в реализацията на проект „Благоустрояване и реконструкция на парк Марица, гр. Димитровград“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ (ОПРР) 2014-2020 г. Основание за исканото увеличение е индексирането на разходите по договора за изпълнение на Строително-монтажни работи (СМР), сключен при условията на Закона за обществени поръчки (ЗОП), вследствие на инфлационните процеси, при спазване на разпоредбите на чл. 116 и чл. 117 от ЗОП и съгласно Методиката за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация. Общата стойност на проекта към датата на подписване на Административния договор е 3 130 000 лв., от които 1 575 966,70 лв. е Безвъзмездна финансова помощ от Управляващия орган на ОПРР (50,35%), а останалите 1 554 033,33 лв. е собственото участие на Общината (49,65%). Със свое решение от 29.04.2021 г. Общински съвет – Димитровград даде съгласие Община Димитровград да сключи договор за кредит с ДЗЗД „Фонд за устойчиви градове”, по силата на който да поеме дългосрочен общински дълг, с който да финансира собственото си участие. В резултат на това Община Димитровград сключи с ДЗЗД „Фонд за устойчиви градове” договор за кредит в размер на 1 554 000 лв. при осреднен лихвен процент 2.60% Към настоящия момент стойността на сключения договор за инженеринг (проектиране, изпълнение на СМР и авторски надзор), възлиза на 2 949 600 лв. с ДДС. След провеждането на обществената поръчка, пазарът е значително променен. Поради непрекъснатата промяна на цените на материалите, самите доставчици и производители отказват да предложат по-конкурентна цена и по-дълъг срок на валидност на офертите, съответно по-добри условия за доставка, в това число начин и срок на плащане. В резултат на това Община Димитровград отправи искане за изменение на административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за реализацията на проекта съгласно Методиката за изменение на цената на договор за обществена поръчка  в резултат на инфлация, приета от Министерски съвет през септември 2022 г. Общината предприема необходимите действия за актуализиране и на собственото си участие в проекта, поради което се налага увеличението със сумата от 600 000 лв.

Яшо Минков сподели, че има постъпило предложение в деловодството на общината индексацията да бъде осигурена от възстановяване на ДДС върху дейностите по чл. 66 т.1 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) по предоставяне на услугите за чистота. Въпросното искане обаче е неоснователно, тъй като приходите от таксата за битови отпадъци имат целеви характер и могат да се разходват само и единствено за дейностите, посочени в чл. 62 и чл. 66 от ЗМДТ.

Към края на обсъждането бе съобщено, че до този момент по проекта за ремонт на парк „Марица“ са  направени всички подземни комуникации, като се има предвид парково осветление, водопровод, видеонаблюдение, на 80% са положени бетоновите павета, бордюри са положени на 100%, бетоновата настилка за детските площадки също е положена напълно. Готова е и ротондата. Работата продължава…, а ремонтът е в срок, бе обяснено на обсъждането.Полезна ли ви беше тази статия?

Благодарни ще сме, ако подкрепите, според възможностите си електронен вестник izvestnik.info. Вашата помощ ще позволи на изданието да остане все така независимо, обективно, честно и почтено към читателите си.

ПОДКРЕПЕТЕ НИ

ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР

Моля, въведете вашия коментар!
Моля въведете вашето име тук