Какво е съдържанието на изхвърлените варели край Димитровград ще покажат проби

На мястото са струпани още стари гуми и строителни отпадъци. Дадено е предписание за разчистване на терена

контакти

Организирано е събирането и съхранението на нерегламентирано изхвърляните варели с неясно съдържание, информират след проверка от Регионалната инспекция по околната среда и водите – Хасково. Взети проби ще покажат какви са веществата и дали има опасно замърсяване на мястото, край Димитровград.

РИОСВ извърши проверка по сигнал за нерегламентирано изхвърлени метални съдове с неясно съдържание в местността „Дурхана“, на пътя за димитровградското село Крум. В проверката участваха представители на Община Димитровград, която веднага организира събирането и съхранението на варелите.

На място експертите са констатирали наличието на 19 плътно затворени метални варела с неопределно съдържание. Върху металните съдове, които са силно корозирали, не е обозначено съдържанието. На терен органолептично се усеща миризма на летливо органично вещество с неизвестен произход. Повечето от варелите са запечатани, един е разрязан, друг е без капак. На места по терена е разлято част от веществото. От Община Димитровград веднага бяха предприети действия за разчистване на нерегламентирано изхвърлените отпадъци, организирано е тяхното събиране и безопасно съхранение.

РИОСВ – Хасково възложи, а Регионалната лаборатория – Хасково към Изпълнителната агенция по околната среда взе почвени проби, които да бъдат анализирани по следните показатели: полициклични ароматни въглеводороди, полихлорирани бинефили и органохлорни пестицити – органични замърсители в почвите. Резултатите от лабораторните анализи ще покажат има ли замърсяване на почвата.

По време на проверката е дадено предписание на Община Димитровград събраните метални съдове да бъдат съхранявани в склад с контролиран достъп и в срок до 6 месеца да бъдат предадени за третиране. Предписано е още да се събере и съхранява на безопасно място разлятото количество вещество с неизвестен произход, заедно с видимо замърсената от него почва.

На мястото, където са намерени нерегламентирано изхвърляните метални варели, е констатирано и наличието на излезли от употреба гуми и строителни отпадъци. На община Димитровград е дадено предписание за предприемане на необходимите мерки за разчистване на замърсения терен.Полезна ли ви беше тази статия?

Благодарни ще сме, ако подкрепите, според възможностите си електронен вестник izvestnik.info. Вашата помощ ще позволи на изданието да остане все така независимо, обективно, честно и почтено към читателите си.

ПОДКРЕПЕТЕ НИ

ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР

Моля, въведете вашия коментар!
Моля въведете вашето име тук