Отчет за бюджета на Димитровград: Без просрочени задължения, в добро финансово състояние

Община Димитровград няма просрочени задължения към 31 декември 2021 г. Същевременно, сумата на просрочените вземания към тази дата е в размер на 9 675 759 лв. Това е било обяснено на обществено обсъждане на отчета за изпълнение на общинския бюджет за изтеклата година, проведено в зала „Гроссето“. В присъствието на общински съветници и граждани, председателят на Общинския съвет Гергана Кръстева и Галина Делчева, главен експерт в отдел „Финансови дейности“, която отговаря за съставянето на бюджета, са запознали присъстващите със състоянието на общинските финанси.

Община Димитровград е в добро финансово състояние и не са налице условия за попадането й в списъка с общини с финансови затруднения, сочи анализ, информация за които е публикувана и на сайта на Министерство на финансите.

Към 31.12.2021 г. балансът на общината по прихода и разхода е в размер на 48 702 376 лв. Общото изпълнение е 81% спрямо заложения бюджет. Изпълнението на данъчните приходи е 108.52 % спрямо планираните, а на неданъчните – 105.40 %. Издължени са 822 903 лв. просрочени вземания (недобори) от такса битови отпадъци от минали години.

Постъпленията от общински такси са в размер на 8 527 145 лв, а от глоби, санкции и наказателни лихви – 441 645 лв. От Централния бюджет са получени трансфери в размер на 32 036 809 лв. Предоставен е трансфер на Община Хасково, представляващ отчисления по чл.64 и чл.60 ЗУО за обезвреждане на битови отпадъци в размер на 1 075 246 лв., 14 273 лв. за изграждане на втора клетка за отпадъци в Регионален център за третиране на неопасни отпадъци в землището на с. Гарваново, община Хасково.,както и на Областна дирекция на МВР за охрана по чл.94, ал.1 от ЗМВР в размер на 251 484 лв. и 1 268 лв. на ПГ „Проф.Асен Златаров” по Общинска програма „Димитровград на младите”. Предоставена е възмездна финансова помощ на МБАЛ „Света Екатерина Димитровград” ЕООД в размер 472 600 лв.

Най-голям дял в общия обем на разходите са тези за образование – 45.73 % от общите разходи. Следват разходите за благоустрояване – 17.05 % и за поддръжка, управление и ремонт на общинската собственост, както и на общинските пътища част от републиканската пътна мрежа – 5.53%. За социални дейности са изразходвани 9.86 % от общите разходи; за спорт и културни дейности – 5.66 %. Изплатени са 123 613 лв. за стипендии и финансово стимулиране. Изплатени са 115 020 лв. еднократна финансова помощ за новородено дете и 20 000 лв. помощ за ин витро. Разходите за сметосъбиране, сметоизвозване, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване и обезвреждане на битови отпадъци в РЦТНО Гарваново без отчисленията по чл.64 и чл.60 ЗУО са в размер на 3 212 177 лв. Предоставени са субсидии на читалищата в размер на 589 671 лв. Предоставени са субсидии в размер на 132 383 лв. за спортните клубове.

Отчетът за изпълнението на капиталовите разходи към 31.12.2021 година е в размер на 4 050 974 лв. или близо 40,80 % от заложените средства за извършване на капиталови разходи по бюджета за 2021 година. Общият размер на отчетените разходи по обслужване на общинския дълг през 2021 г. е 1 230 917 лв. Към 31.12.2021 г. Община Димитровград има задължения по шест активни договора за кредит. Общият остатъчен размер на главницата по общинския дълг в края на годината е 1 343 625 лв. През 2021 г. Община Димитровград не е издавала общински гаранции.Полезна ли ви беше тази статия?

Благодарни ще сме, ако подкрепите, според възможностите си електронен вестник izvestnik.info. Вашата помощ ще позволи на изданието да остане все така независимо, обективно, честно и почтено към читателите си.

ПОДКРЕПЕТЕ НИ

ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР

Моля, въведете вашия коментар!
Моля въведете вашето име тук