Извънредно свикват Общинския съвет за ВиК – Димитровград

Извънредно заседание на Общински съвет – Димитровград ще се проведе онлайн след седмица, на 4 февруари, от 9:00 часа, информираха от офиса на председателя на ОбС Гергана Кръстева. Една е внесената от нея точка. Става дума за Общо събрание на съдружниците във ВиК ООД – Димитровград, в което Община Димитровград е съдружник. Същото е насрочено за 7 февруари от 13:30 часа в административната сграда на дружеството.

Общинските съветници трябва да определят как Юлиян Семерджиев –  представител на Община Димитровград като съдружник във „ВиК” ООД, да гласува по отделните точки в дневния ред на Общото събрание – за, против или въздържал се. Те са три, както следва:

  1. Вземане на решение за продажба на търговското предприятие на В и К ООД гр. Димитровград на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД Хасково  по реда на чл.15 от Търговския закон, във връзка с преминаване на дейността по предоставяне на ВиК услуги на територията на Община Димитровград от „В и К” ООД гр. Димитровград към „Водоснабдяване и канализация” ЕООД  Хасково, съгласно Допълнителни споразумения № 1/02.11.2018г. и № 2/03.09.2020г. към Договор от 14.04.2016 г., сключени между Асоциация по ВиК – Хасково и „Водоснабдяване и канализация” ЕООД  Хасково, при пазарна стойност на цялото предприятие, определена от независим оценител в размер на 380 000 лв., валидна към датата на свикване на настоящото общо събрание на съдружниците.
  2. Вземане на решение за утвърждаване на проекта за договор, съгласно предоставен от „В и К” ООД – Димитровград окончателен образец на договор за продажба на търговското предприятие по чл.15 от Търговския закон и упълномощаване на управителя на „В и К” ООД гр. Димитровград да сключи договор за продажба на търговското предприятие „В и К” ООД гр. Димитровград на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД  Хасково, на цена съгласно приетото решение по т.1 и при условията съдържащи се в одобрения проект на договор за  продажба на търговско предприятие по реда на чл.15 от Търговския закон.
  3. Задължаване на управителя на „В и К” ООД -Димитровград да извърши всички необходими правни и фактически действия за осъществяването на прехвърлянето на цялото търговско предприятие, съгласно решенията по дневния ред, необходими за последващо вписване в Търговския регистър и Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (РЮЛНЦ).

Предвид факта, че Общото събрание е насрочено за 7 февруари, а извънредната сесия на ОбС – Димитровград ще се проведе на 4 февруари, следва да бъде допуснато предварително изпълнение на решението, за да може Общото събрание на съдружниците да бъде валидно проведено, посочва председателят Гергана Кръстева в докладната си.Полезна ли ви беше тази статия?

Благодарни ще сме, ако подкрепите, според възможностите си електронен вестник izvestnik.info. Вашата помощ ще позволи на изданието да остане все така независимо, обективно, честно и почтено към читателите си.

ПОДКРЕПЕТЕ НИ

ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР

Моля, въведете вашия коментар!
Моля въведете вашето име тук