Избори

РЕГЛАМЕНТ
ЗА ПАРТНЬОРСТВО В ПРЕДИЗБОРНАТА КАМПАНИЯ ЗА 
ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ НА 29 ОКТОМВРИ 2023 Г.

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,
Ще се радваме да си партнираме в предизборната кампания за изборите за общински съветници и кметова на 29 октомври 2023 г. За да бъде евентуалната ни съвместна работа ефективна и безпроблемна, предлагаме на вниманието ви регламент за бъдещата дейност. За нас тя се базира на разбирането за коректност, внимание и равнопоставеност на всички, доверили се на izvestnik.info, политически партии, коалиции и независими кандидати. В този дух, електронният вестник представя на регистрираните участници в изборите едни и същи условия и цени за платени публикации.

  • Всички предизборни материали, независимо от жанра им, както и рекламните банери, се заплащат авансово или до три дни след публикуването, по конкретна договорка. Заплащането е по банков път, в предоставена сметка, след сключване на договор. Сумите се определят според представената тарифа и условията в нея.
  • Представителите на регистрираните за участие в изборите политически партии, коалиции на политически партии и инициативни комитети упълномощават говорители или други лица, чието задължение е да информират izvestnik.info, чрез представените за комуникация форми минимум 2 дни преди определеното за отразяване събитие. Сайтът не носи отговорност за не отразяване на предизборно събитие, за което не е получена информация по този ред.
  • При заявка за поставяне на рекламен банер, желателно е той да бъде изработен и предоставен от възложителя, според уточнени възможни размери за желаната позиция. При невъзможност за изработка izvestnik.info се ангажира с нея, при условие, че се предоставят необходимите за оформлението визуални елементи – снимки, лога, послания и други, в съответния формат.
  • Представителите на регистрираните за участие в Парламентарните избори на 2 април 2023 г., политически партии и коалиции са длъжни да спазват Изборния кодекс, както и нормите на действащото в България законодателство. Ако чрез предоставена публикация, участник в предизборната кампания накърни интересите на други лица и предизвика обосновано право на опровержение, заплаща стойността му.
  • При получаване на готов материал за публикуване izvestnik.info не носи отговорност за съдържанието. Електронният вестник не редактира информация, подадена от предизборен щаб без изрична договорка между медията и съответния негов представител.

Електронният вестник izvestnik.info не носи отговорност при неточно /некоректно/ предадена информация от предизборен щаб или упълномощено лице.

 


 

Сключени договори в предизборната кампания за изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.:

  1. ПП ГЕРБ – Договор от 2 октомври за популяризиране на дейност и отразяване на предизборната кампания за изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.
  2. Коалиция „БСП за България“ – Договор от 5 октомври за популяризиране на дейност в предизборната кампания за избори на кметове и общински съветници на 29 октомври 2023 г.