Иво Димов: Разкриваме нова програма за дигитализиране на училищата

Здравето на свързаните с образователния процес е основен приоритет, казва кметът на Димитровград

Следваме ясно очертана политика, в която приоритет е подобряване на образователната среда в училищата и детските ни градини… Тази година общината разкрива нова програма за дигитализиране на училищата, казва кметът на Димитровград Иво Димов в интервю пред в. „Учителско дело“, за образованието в общината, което публикуваме.

 • Г-н Димов, жителите на община Димитровград със сигурност оценяват високо Вашата работа, за да Ви се доверят за трети мандат. Кои са приоритетите Ви и пред какви предизвикателства, свързани с образованието, се изправяте сега, в ситуацията на епидемиологична обстановка?
 • В момента един от най-важните ни приоритети е опазването на здравето на всички, които са свързани с образователния процес, като същевременно полагаме грижи и за личностното развитие на децата в тази обстановка. През годините подобрихме и създадохме благоприятна и здравословна среда в училищата и детските ни градини с обновяване на образователната инфраструктура. Сегашната ситуация обаче налага децата да учат в по-различни условия и да преминават в онлайн обучение. Съвместно с Министерство на образованието и науката /МОН/ правим всичко възможно да осигурим необходимия ресурс за качествения образователен процес. Тук е мястото да благодаря за ефективната комуникация, която имаме с МОН и министър Вълчев. Близо 150000 лв. бяха отпуснати от МОН за дигитализиране на димитровградския Център за подкрепа за личностно развитие – Народна астрономическа обсерватория и планетариум „Дж. Бруно”, който се намира в един от красивите ни паркове. Освен това с общински средства финансираме младежки образователни програми, конкурси, както и съвместни инициативи с Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. Ежегодно общината отделя 25000 лв. за общински стипендии за изявени деца в областта на образованието и спорта. Така стимулираме развитието на изявени спортисти и подпомагаме детския спорт.
 • По Ваше предложение бе въведено задължително предучилищно образование за 4-годишните в община Димитровград от 1 януари 2021 г. Разкажете ни как предвиждате да се реализира мярката и ще отнеме ли тя от тежестта на таксите върху родителите?
 • Както знаете, предучилищното образование за 4-годишните ще стане задължително за всички от учебната 2023/2024 г., като в този срок общините следва да създадат необходимите условия за обучението им, а при готовност то може да се въведе и по-рано с решение на Общинския съвет. Ние имаме създадени всички условия за това. Анализът ни показа, че към момента децата в тази възраст са обхванати над 90% в общинския ни център, но не така стои въпросът в кварталите с предимно малцинствено население. Именно превенцията в тези рискови групи е другият ни солиден аргумент да въведем тази мярка. Проведеното проучване сред родителите отчете над 60% одобрение за въвеждането на задължителното предучилищно образование за 4-годишните от 2021 г. По отношение на таксите има нов държавен стандарт, който ще подпомогне задължителната предучилищна подготовка, и в този смисъл те ще бъдат редуцирани в някаква степен, но с колко и в какъв размер предстои да реши Общинският съвет с промяна в наредбата, регламентираща тези такси.
 • Какво е направено от началото на Вашия трети мандат до този момент по подобряване на материално-техническата база в училищата и детските градини и какво се очаква в тази посока занапред?
 • Следваме ясно очертана политика, в която приоритет е подобряване на образователната среда в училищата и детските ни градини. В предходния мандат реализирахме един от най-мащабните в последните години проекти, с който напълно обновихме дворовете на шестте най-големи  училища, в които се обучават 75% от учениците в общината. Чрез този проект изградихме напълно нови и модернизирани игрища за баскетбол, тенис, футбол, лекоатлетически писти, фитнеси на открито и други, които спомагат за повишаване на физическата дейност на децата. Продължаваме да оборудваме детските градини с необходимите мебели, дидактически материали и да осъвременяваме целия учебен процес там. През годините извършихме значими ремонти по сградите на училищата и детските ни градини, за да ги превърнем в съвременни и енергийно ефективни сгради. Ремонтирахме детските градини в селата Черногорово и Ябълково в края на втория ми мандат. Предстои ни ремонт на училището в град Меричлери, като там, освен на собствени средства, ще разчитаме и на програма „Красива България”. В края на миналата година спечелихме проект „Изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020-2022” за 600000 лв. По проекта е предвидена реконструкция и пристрояване на съществуващата сграда на училището в с. Радиево, за да се създадат подходящи условия за целодневно обучение в две групи по 24 деца, от 4 до 6 годишна възраст. С реализацията на дейностите ще се осигурят условия за пълен обхват на децата в задължителна предучилищна възраст, като се предостави желаната от родителите възможност за целодневно обучение, както и ще се подобрят битовите условия в съществуващите помещения. Тази година общината разкрива нова програма за дигитализране на училищата. Всяко училище може да избира от три типа иновативни технологични решения, които ще са най-подходящи за съответното училище. Става въпрос за включване на легороботи в образованието, лаборатория по компютърно моделиране и комплекс за проектно базирано обучение с виртуална и добавена реалност. Междувременно всяко едно учебно заведение в община Димитровград има създадени условия за деца със специализирани образователни потребности, където психолози и логопеди работят още по-детайлно с тези деца. Едновременно с това много добре функционират и социалните ни услуги в Дневния център за деца с увреждания, Центъра за ранна интервенция на уврежданията и Центъра за обществена подкрепа.
 • Как Община Димитровград поддържа връзката между образованието и пазара на труда?
 • На първо място това е активният ни диалог с бизнеса и неговите потребности. Откроява се търсене на работници и специалисти със средно образование, както в областта на профилираното, така и в професионалното обучение. Атрактивни на пазара на труда са специалности по „приложно програмиране”, „софтуерни и хардуерни науки”, „икономическо и информационно осигуряване”, „предприемачество”, „машини и системи с цифрово-програмно управление”, „електрообзавеждане на производството”, както и в областта на хранително-вкусовото производство и услугите за фирми с малък и среден бизнес в областта на храненето и туризма от региона. Ориентирането и насочването на учениците към специалности от професии и профили, които ще им позволят ефективно да се реализират на пазара на труда, има дългосрочен социален и икономически ефект за региона и в частност за общината. Първото Обединено училище на територията на Хасковска област е в община Димитровград. Специалностите в него са съобразени с възможностите за реализация на пазара на труда и същевременно са превенция по отношение на отпадането на деца от по-рисковите групи в този етап на образование. Всичко това е един непрестанен процес на диалог и срещи между местна власт, фирмите и държавата. Изготвянето на план-приема след 7. клас се прави именно след проучване сред бизнеса за потребността му от кадри и специалисти.
 • Мотивирани ли са младите учители за реализация в системата на предучилищното и училищното образование във Вашата община?
 • Според мен, да. Последните няколко години държавната политика повиши значително стандарта на учителите и като финансова стабилност, и като обществена значимост. Ние като Община правим така, че да допълваме този стандарт, осигурявайки чрез Общинския колективен трудов договор (ОбщКТД) допълнителни придобивки, като средства за пътни, храна, отпуски и др., така че да мотивираме и младите учители да се присъединят към системата. Наред с това е важен фактът, че учителите в общината ни работят в комфортна работна среда, която създадохме в годините назад, чрез последователните инвестиции в подобряване на материалната база и инфраструктурата.
 • Вие сте сред кметовете с изключително отговорно отношение към образованието и добър социален партньор на Синдиката на българските учители, каква е Вашата оценка за реализираните от СБУ политики по опазване на престижа на учителската професия и стабилизиране на сектора на образованието?
 • Смятам, че така и трябва да бъде и се радвам, че през времето, през което аз съм кмет, със СБУ поддържаме успешно партньорство и наистина стабилен и градивен социален диалог на всички нива. Пример за добро взаимодействие с местните структури на СБУ е и действащият ОбщКТД. Високо ценя успешните и навременни политики на Синдиката и тук е мястото да благодаря на д.ик.н. Янка Такева за отличните взаимоотношения и постигнатото в името на българското учителство и образование, особено в динамичните и непредвидими дни на пандемия и през сложната година, която бе предизвикателство за всички нас.
 • Вашите пожелания към българския учител за новата 2021 г.?
 • Ние като общество особено много ценим труда им и тази отдаденост, която надхвърля думата професионализъм. В личен план ще споделя, че майка ми бе учител и добре познавам отговорностите и значимостта, която носи тази професия и ежедневното натоварване, с което е свързана. Пожелавам на българските учители да са здрави – те и семействата им, и да се чувстват щастливи и удовлетворени от свършеното!Полезна ли ви беше тази статия?

Благодарни ще сме, ако подкрепите, според възможностите си електронен вестник izvestnik.info. Вашата помощ ще позволи на изданието да остане все така независимо, обективно, честно и почтено към читателите си.

ПОДКРЕПЕТЕ НИ

ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР

Моля, въведете вашия коментар!
Моля въведете вашето име тук