За дванадесета година Община Димитровград подкрепя автори за издаване на книга

контакти

За дванадесета поредна година Община Димитровград ще финансира издаването на книги. Средствата отделени в общинския бюджет за книгоиздаване са 5000 лв., с които се предоставя финансова подкрепа на автори в областта на художествената литература – стихосбирка, роман, сборник разкази, драматургия, книга за деца;  литературознание – литературна история, монография, литературна критика;  история, културология, краезнание – историческо изследване, краеведско изследване с приоритет изследвания, засягащи димитровградския регион, издания за личности с принос за културния облик на града и общината.

Право да кандидатстват за финансова подкрепа имат физически лица,  читалища и юридически лица с нестопанска целq информират от Община Димитровград. – Кандидатите трябва да отговарят на следните условия:

  • Ако са физическите лица – да имат адресна регистрация по постоянен адрес на територията на община Димитровград;
  • За народните читалища и юридическите лица с нестопанска цел – да имат седалище и адрес на управление на територията на община Димитровград;
  • Да не са подпомагани финансово по същата Наредба през последните две години;
  • Да нямат присъдена друга местна или национална финансова подкрепа за проекта, с който кандидатстват;
  • Един кандидат не може да кандидатства с повече от един проект;
  • Не се отпускат средства за преиздаване на вече издадени творби;
  • Не се финансират разходи за представяне, рекламиране и книгоразпространение на изданието.

Кандидатите подават документи в Общинска администрация, като предложенията трябва да съдържат: Заявление за кандидатстване (по образец); Ръкопис на проекта за издаване на хартиен, а при възможност и на електронен носител; кратка анотация на произведението, с което се кандидатства; Творческа биография на кандидата; Нотариално заверено пълномощно – в случай, че предложението за участие не се подава от автора или негов законен представител; Декларация от кандидата, че проектът, с който кандидатства в конкурса не е издаван и не е получавал друга местна или национална финансова подкрепа през последните две години; Бюджет на проекта – оферта от издателство, съдържаща техническите параметри, тираж и проектостойност за издаване на книгата; Очаквана финансова подкрепа от община Димитровград.

Крайния срок за подаване на документите за кандидатстване с проектите за финансово подпомагане е 30 юни 2022г. За повече информация може да се ползва телефон 0391/ 68282

Обявата е публикувана на сайта на Община Димитровград тук:

https://www.dimitrovgrad.bg/bg/novini/konkurs-za-finansovo-podpomagane-na-knigoizdavaneto-v-obshtina-dimitrovgrad-za-2022-godina Полезна ли ви беше тази статия?

Благодарни ще сме, ако подкрепите, според възможностите си електронен вестник izvestnik.info. Вашата помощ ще позволи на изданието да остане все така независимо, обективно, честно и почтено към читателите си.

ПОДКРЕПЕТЕ НИ

ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР

Моля, въведете вашия коментар!
Моля въведете вашето име тук