Заявления за предоставяне на топъл обяд приема Община Димитровград

Прием на заявления за включване в услугата за предоставяне на безплатен топъл обяд по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027 стартира Община Димитровград, съобщиха оттам.

Необходимо е да бъдат идентифицирани 530 потребители, които принадлежат към целевите групи, в обхвата на мярката. Това са:

 • лица и семейства без доходи или с ниски доходи, възрастни семейства пенсионери и самотно живеещи пенсионери, които имат ниски доходи, не могат да се издържат с тези доходи и имуществото си и не получават подкрепа от близките си;
 • лица, обект на социално подпомагане, включително и от кръга на лицата по чл. 4, ал. 1 от Наредбата, които са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности и за тях е установена нужда от ежедневна допълнителна подкрепа;
 • лица с ниски доходи, които поради налични увреждания или здравословни ограничения са със затруднено или невъзможно самообслужване, в това число самотни лица с трайни увреждания с ниски лични доходи от пенсия, за които няма подходящ кандидат за асистент по механизма лична помощ;
 • лица, които поради инцидентни обстоятелства, са в затруднена и уязвима ситуация и за тях е установена нужда от този вид подпомагане;
 • скитащи и бездомни лица;

Подкрепата може да се предоставя и на хора, изпаднали в затруднено положение, в резултат на природни бедствия, пандемии, форсмажорни обстоятелства, с оглед овладяване на възникнали извънредни ситуация в страната.

Принадлежността на идентифицираните от общините лица към допустимата целева група ще се потвърждава от съответната Дирекция социално подпомагане в рамките на служебните ѝ задължения.

Лица, жители на Община Димитровград, могат да подадат заявления за идентифициране към целевите групи и включване в процедурата от 07.11.2022 г. в сградата на Общината, ет.1, гише 1, всички клубове на хората от третата възраст на територията на град Димитровград, при кметовете и кметските наместници по населените места.

Кандидат-потребителите трябва да подадат следните документи:

 1. Заявление-декларация (по образец);
 2. Документ за самоличност (за справка);
 3. Декларация за съгласие за разкриване на данъчна и осигурителна информация (по образец);
 4. Медицински документ за здравословно състояние (копие), ако е приложимо;
 5. Удостоверение за настойничество/попечителство – ако е приложимо (за справка);
 6. Документ за самоличност на законния представител – настойник/попечител, ако е приложимо (за справка).

Образци на Заявление-декларация и Декларация за съгласие за разкриване на данъчна и осигурителна информация са публикувани на интернет страницата на Община Димитровград – www.dimitrovgrad.bg

За допълнителна информация – тел. 0391/68280 и 0391/33101.Полезна ли ви беше тази статия?

Благодарни ще сме, ако подкрепите, според възможностите си електронен вестник izvestnik.info. Вашата помощ ще позволи на изданието да остане все така независимо, обективно, честно и почтено към читателите си.

ПОДКРЕПЕТЕ НИ

ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР

Моля, въведете вашия коментар!
Моля въведете вашето име тук