Започва изплащането на обезщетения за имоти, отчуждени за газовата връзка Гърция – България

Съобщение за изплащане на обезщетение за отчуждени имоти частна собственост, съгласно Решение №1089 от 28.12.2016 г. на Министерския съвет, за изграждане на обект „Междусистемна газова връзка Гърция – България“.

контакти

В изпълнение разпоредбите на чл. 39, ал. 6 от Закона за държавната собственост /ЗДС/, АйСиДжиБи АД уведомява собствениците на имоти, засегнати от изграждане на обект:Междусистемна газова връзка Гърция – България“, че започва изплащане на определените парични обезщетения, за имоти, за които отчуждителният акт – Решение на Министерски съвет №1089 от 28.12.2016 г, e влязъл в законна сила. Размерът на дължимите парични обезщетения е определен с Решението за отчуждаване, публикувано на официалната интернет страница на Министерския съвет, на следния линк: http://pris.government.bg/prin/search_results.aspx. Разпределението на обезщетението между собствениците е налично в банката, в която са преведени средствата – банка „ДСК“ ЕАД.

Посочените в Решение №1089 от 28.12.2016 г. суми са преведени в открита в Банка ДСК“ ЕАД сметка в полза на правоимащите лица. Съответните обезщетения могат да бъдат получени в законоустановения срок от 1 (един) месец, считано от датата на  публикуване на съобщението и не по- късно от 25 септември 2017 г., от всеки на клон на Банка „ДСК“ на територията на Р. България, след представяне на валиден документ за самоличност и актуален документ за собственост.

Също така уведомяваме посочените по-долу лица, които не са намерени на постоянния им и/или на настоящия им адрес на територията на Република България и за които е публикувано съобщение в ДВ 63 на 4-ти август 2017 г., че могат да получат полагащите им се обезщетения от офиса на „Ай Си Джи Би“ АД, със седалище гр. София, п.к. 1000, ул. „Веслец“ № 13, след представяне на документ за самоличност и документ за собственост:

Съсобственици на Имот № 0,74, с. Седловина, общ. Кърджали, обл. Кърджали:

 1. Николай Янев Сурков
 2. Мариан Димов Сурков

Съсобственици на Имот № 0,143, с. Седловина, общ. Кърджали, област Кърджали

 1. Себиле Алиосман Вели
 2. Семиха Ахмед Ахмед
 3. Рашко Борисов Илиев

Съсобственици на Имот № 0.276, с. Седловина, община Кърджали, област Кърджали:

 1. Галина Ангелова Ангелова
 2. Юлия Ангелова Ангелова
 3. Айше Али Халил
 4. Надя Йорданова Димитрова

Юлия Ангелова Ангелова и Галина Ангелова Ангелова, съсобственици на следните имоти:

 1. Имот № 0.247, с. Седловина, община Кърджали, област Кърджали;
 2. Имот № 0.248, с. Седловина, община Кърджали, област Кърджали;
 3. Имот № 0.249, с. Седловина, община Кърджали,  област Кърджали;
 4. Имот № 0.250, с. Седловина, община Кърджали,  област Кърджали,
 5. Имот № 0.251, с. Седловина, община Кърджали, област Кърджали;

Съсобственици на Имот № 50.43, с. Мандра, общ. Хасково, обл. Хасково,

 1. Елена Стайкова Георгиева
 2. Христина Атанасова Николова
 3. Лидия Николаева Алексиаду
 4. Станимир Николаев Николов
 5. Петя Григорова Михова
 6. Марияна Ангелова Георгиева
 7. Николина Ангелова Георгиева
 8. Павел Ангелов Георгиев
 9. Жечо Ванчев Жеков
 10. Валери Ванчев Жеков
 11. Митко Ванчев Жеков
 12. Пенка Колева Денчева,
 13. Таня Денчева Стоева
 14. Атанаска Митева Митрева
 15. Васил Еленков Митрев

Съсобственици на Имот № 23.18, с. Стамболийски, общ. Хасково, обл. Хасково

 1. Христина Иванова Стоянова
 2. Янка Петрова Янчева

Съсобственици на Имот № 31.1, с. Стамболийски, общ. Хасково, обл. Хасково,

 1. Александър Господинов Георгиев
 2. Иван Георгиев Георгиев

Съсобственик на Имот № 31.3., с. Стамболийски, общ. Хасково, обл. Хасково

 1. Иван Димитров Иробалиев

Съсобственици на имот № 103.14  с. Голямо Асеново, общ. Димитровград, обл. Хасково

 1. Снежана Иванова Радева
 2. Цветелина Радева Граматикова

Съсобственици на Имот № 55.9, с. Загоре, общ.Стара Загора, обл. Стара Загора

 1. Янко Иванов Янков
 2. Бонка Иванова Христова

След изтичане на законоустановения едномесечен срок от публикуване на съобщението, в съответствие с чл. 39а, от Закона за държавната собственост, непотърсените средства ще бъдат преведени по сметка на областния управител на областите, в които се намират засегнатите имоти (Кърджали, Хасково и Стара Загора), откъдето правоимащите лица ще могат да получат полагащото им се обезщетение.

В случай на промени в собствеността, моля да се свържете с Инвеститора на обекта – АйСиДжиБИ АД. Лица за контакти: Станислав Петков – тел. 02 4510131, Златина Русева – 02 9263 803Полезна ли ви беше тази статия?

Благодарни ще сме, ако подкрепите, според възможностите си електронен вестник izvestnik.info. Вашата помощ ще позволи на изданието да остане все така независимо, обективно, честно и почтено към читателите си.

ПОДКРЕПЕТЕ НИ

ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР

Моля, въведете вашия коментар!
Моля въведете вашето име тук