Заповед определя услугите за битовите отпадъци и границите на районите в Димитровград

Със своя заповед кметът Иво Димов определи услугите за битовите отпадъци, границите на районите им честотата на обслужване на съдовете в Димитровград, за 2021 г. , както следва:

На основание чл.44, ал.1 и ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.62 и чл.63, ал.2 от Закона за местните данъци и такси

   ОПРЕДЕЛЯМ:

 1. Услугите по чл.62 от Закона за местните данъци и такси, които ще се предоставят от Община Димитровград през 2021 година:
 • Събиране и транспортиране на битови отпадъци;
 • Третиране на битови отпадъци в РЦТНО Гарваново;
 • Поддържане чистотата на териториите за обществено ползване.
 1. Границите на районите с извършване на услугите по т.1 са регулационните граници на всички населени места в община Димитровград. Извън регулационните граници на населените места организирано събиране и транспортиране на битовите отпадъци ще се извършва на територията на търговските и производствени обекти, разположени по общинска и републиканска пътна мрежа в границите на община Димитровград, всички обекти на територията на бивш домостроителен комбинат земл. на с.Крепост, имот №149050 на „Хоризонт Рент” ЕООД в землище на село Крепост с производствена база на „Язаки България” ЕООД, мотел „Върбица” в землище на село Върбица, производствена база и имот №191195 на „Каолин” АД в землище на село Добрич, обекти на „Матев” ООД в кв.Черноконево, Димитровград и в град Меричлери, търговски и производствени обекти по път І-5, обектите в стопанската зона на с. Горски извор на изхода към село Ябълково („Текстилни влакна” АД, дърводелски цех и кравекомплекси), вилна зона в землище на село Светлина, бивш стопански двор в с. Бодрово, паркове „Марица”, „П.Пенев”, „Н.Вапцаров” и кв.„Габера” в Димитровград.
 2. Честота на обслужване на съдовете за битови отпадъци и сметоизвозване:
 • в Димитровград – централна градска част (съдове тип „Бобър”) – ежедневно;
 • в кварталите „Марийно”, „Вулкан”, „Черноконево”, „Изток” – веднъж седмично;
 • индустриални зони – съдове тип „Бобър” и кофи – минимум веднъж седмично;
 • обекти по общинска и републиканска пътна мрежа – минимум веднъж седмично;
 • в гр.Меричлери и селата Добрич, Горски извор, Ябълково, Крепост, Черногорово, Радиево, Брод, Злато поле, Долно Белево, Каснаково, Върбица, Бодрово – веднъж седмично;
 • в селата Бряст, Здравец, Странско, Крум, Сталево, Скобелево, Воден, Светлина, Великан, Длъгнево, Г.Асеново, М.Асеново, Райново – минимум два пъти месечно.
 1. Място за обезвреждане на твърдите битови отпадъци:
 • Регионален център за третиране на неопасни отпадъци в землище на с.Гарваново, община Хасково

Контрол по изпълнение на настоящата заповед възлагам на отдел ИДОСВ, кметовете и кметските наместници в населените места в община Димитровград.

Настоящата Заповед да се обяви публично в срок до 31 октомври 2020г., а препис от нея да се връчи на отговорните и заинтересуваните лица за сведение и изпълнение.

 Полезна ли ви беше тази статия?

Благодарни ще сме, ако подкрепите, според възможностите си електронен вестник izvestnik.info. Вашата помощ ще позволи на изданието да остане все така независимо, обективно, честно и почтено към читателите си.

ПОДКРЕПЕТЕ НИ

ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР

Моля, въведете вашия коментар!
Моля въведете вашето име тук