ЗАГУБА ОТ 4,9 МЛН. ЛЕВА ОТЧЕТЕ „НЕОХИМ“ ЗА 2013-А, ПОКРИВА Я С ПЕЧАЛБИ ПРЕЗ ГОДИНИТЕ

Загуба от 4 971 614, 17 лв. за 2013 г. отчете „Неохим“ АД. Това стана ясно на проведено на 20 юни общо събрание на акционерите, като единодушно бе гласувано загубата да бъде покрита с печалби от минали години, съобщават от „Неохим“.

Събранието бе открито от главния изпълнителен директор Димитър Димитров. От общо 2 654 358 акции на регистрирания капитал, на събранието присъстваха акционери и техни представители или техни пълномощници на 2 013 761, или 75.87 на сто от капитала на дружеството.

Дневният ред включваше 16 точки. По първата – единодушно бе приет доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението за миналата година. Това стана и с доклада на регистрираните одитори – специализираните одиторски предприятия „Афа” ООД и „Делойт одит” ООД за проверка и заверка на годишните финансови отчети /ГФО/ за 2013 г. Одобрени и приети бяха ГФО на „Неохим”АД, както и годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на група „Неохим” за 2013 г.

Събранието освободи от отговорност членовете на Съвета за дейността по управлението му през 2013 г. То освободи като членове на Съвета на директорите Джамал Ахмад Хамуд и Мохамад Хасан Мохамад и избра номинираните от „Феборан”АД нови двама членове на висшия управителен орган на компанията – Арвинд Кумар Аггарвал и д-р Гералд Папст.

Приети бяха доклада на директора за връзки с инвеститорите  за дейността му през предходната година, както и доклада на одитния комитет за дeйността му през 2013 г.

Събранието овласти Съвета на директорите на „Неохим”АД да сключи и извърши чрез изпълнителен член от състава си при условията на одобрените мотивирани доклади договори за дистрибуция между „Неохим”АД – Продавач, и „Евро Ферт” АД – Дистрибутор, съответно и с „Бореалис Л.А.Т.”ООД ( Borealis L.A.T. GmbH), Австрия – Дистрибутор, за продажба и разпространение на амониев нитрат ЕО тор, съгласно оценката, посочена в мотивирания доклад и определена от сертифицирания независим оценител.  Срокът на контрактите с „Евро Ферт” и „Бореалис Л.А.Т.”ООД е до 31 декември 2019 г.  Полезна ли ви беше тази статия?

Благодарни ще сме, ако подкрепите, според възможностите си електронен вестник izvestnik.info. Вашата помощ ще позволи на изданието да остане все така независимо, обективно, честно и почтено към читателите си.

ПОДКРЕПЕТЕ НИ

ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР

Моля, въведете вашия коментар!
Моля въведете вашето име тук