Велики вторник – ден за поучения за силата на разума и личния избор

контакти

Велики вторник е ден за поучения, нравствени наставления и за дарения за бедните и нисшите духом през Страстната седмица. Тогава се припомнят притчите на Исус Христос за десетте девици и за талантите /разбирани и като имот, и като пари/.

При първата притча, небесното царство е оприличено на десет девици – пет разумни и пет неразумни, които излизат да посрещнат младоженеца. Разумните имали светилници и осигурено за тях допълнително масло, неразумните също имали светилници, но с по-малко масло. Мъдростта на първите им помогнала да се подготвят както трябва, за да посрещнат Син Човеческий, който идва внезапно и неочаквано.

Другата притча описва господар, който отива в чужбина и раздава талантите си на няколко слуги, да ги управляват докато го няма. След завръщането, според това кой как се е справил, решава как да постъпи с отделните си слуги…

Според Светото писание, когато дойде Син Човеческий, ще събере народите и ще отдели едни от други, съобразно личните избори, които е правил всеки един, за да им потърси сметка за стореното.

Ето и двете притчи, описани в глава 25 от Евангелието на Матей:

 1. Тогава царството небесно ще се оприличи на десет девици, които взеха светилниците си и излязоха да посрещнат младоженеца;
 2. пет от тях бяха мъдри, а петте неразумни.
 3. Неразумните, като взеха светилниците си, не взеха със себе си масло;
 4. а мъдрите, заедно със светилниците си, взеха и масло в съдовете си;
 5. и понеже младоженецът се бавеше, всички задрямаха и заспаха.
 6. А посред нощ се чу вик: ето, младоженецът иде, излизайте да го посрещнете.
 7. Тогава всички тия девици станаха и приготвиха светилниците си;
 8. а неразумните рекоха на мъдрите: дайте ни от вашето масло, защото светилниците ни гаснат.
 9. Мъдрите пък отговориха и казаха: да не би някак да не стигне и нам, и вам, по-добре идете у продавачите и си купете.
 10. А когато те отиваха да купят, пристигна младоженецът, и готовите влязоха с него на сватбата, и вратата се затвориха.
 11. После дохождат и другите девици и викат: господине, господине, отвори ни!
 12. А той им отговори и рече: истина ви казвам, не ви познавам.
 13. И тъй, бъдете будни, защото не знаете ни деня, ни часа, когато ще дойде Син Човеческий.
 14. Защото Той ще постъпи като човек, който, тръгвайки за чужбина, повика слугите си и им предаде имота си:
 15. и едному даде пет таланта, другиму два, другиму един, всекиму според силата; и веднага отпътува.
 16. Който взе петте таланта, отиде, употреби ги в работа и спечели други пет таланта;
 17. също тъй и който взе двата таланта, спечели и други два;
 18. а който взе единия талант, отиде, та разкопа земята и скри среброто на господаря си.
 19. След дълго време дохожда господарят на тия слуги и поисква им сметка.
 20. И като пристъпи оня, който бе взел петте таланта, донесе други пет и казва: господарю, ти ми предаде пет таланта: ето, аз спечелих с тях други пет.
 21. Господарят му рече; хубаво, добри и верни рабе! В малко си бил верен, над много ще те поставя; влез в радостта на господаря си.
 22. Дойде също и оня, който бе взел двата таланта, и рече: господарю, ти ми предаде два таланта: ето, аз спечелих с тях други два.
 23. Господарят му рече; хубаво, добри и верни рабе! В малко си бил верен, над много ще те поставя; влез в радостта на господаря си.
 24. Пристъпи и оня, който бе взел единия талант, и рече: господарю, аз те знаех, че си жесток човек: жънеш, дето не си сеял, и събираш, дето не си пръскал;
 25. и като се уплаших, отидох, та скрих таланта ти в земята; ето ти твоето.
 26. А господарят му отговори и рече: лукави и лениви рабе! Ти знаеше, че жъна, дето не съм сеял, и събирам, дето не съм пръскал;
 27. затова трябваше парите ми да внесеш на банкерите, а аз, като дойдех, щях да си прибера своето с лихва;
 28. вземете, прочее, от него таланта и го дайте на оногова, който има десет таланта;
 29. защото всекиму, който има, ще се даде и преумножи, а от оногова, който няма, ще се отнеме и това, що има;
 30. а негодния раб хвърлете във външната тъмнина: там ще бъде плач. и скърцане със зъби. Като рече това, извика: който има уши да слуша, нека слуша!
 31. А кога дойде Син Човеческий в славата Си, и всички свети Ангели с Него, тогава ще седне на престола на славата Си,
 32. и ще се съберат пред Него всички народи; и ще отдели едни от други, както пастир отлъчва овци от кози;
 33. и ще постави овците от дясната Си страна, а козите – от лявата.
 34. Тогава Царят ще каже на ония, които са от дясната Му страна; дойдете вие, благословените на Отца Ми, наследете царството, приготвено вам от създание мира;
 35. защото гладен бях, и Ми дадохте да ям; жаден бях, и Ме напоихте; странник бях, и Ме прибрахте;
 36. гол бях, и Ме облякохте; болен бях, и Ме посетихте; в тъмница бях, и Ме споходихте.
 37. Тогава праведниците ще Му отговорят и кажат: Господи, кога Те видяхме гладен, и нахранихме, или жаден, и напоихме?
 38. Кога Те видяхме странник, и прибрахме, или гол, и облякохме?
 39. Кога Те видяхме болен, или в тъмница, и Те споходихме?
 40. А Царят ще им отговори и каже: истина ви казвам: доколкото сте сторили това на едного от тия Мои най-малки братя, Мене сте го сторили.
 41. Тогава ще каже и на ония, които са от лява страна: идете от Мене, проклети, в огън вечний, приготвен за дявола и неговите ангели;
 42. защото гладен бях, и не Ми дадохте да ям; жаден бях, и не Ме напоихте;
 43. странник бях, и не Ме прибрахте; гол бях, и не Ме облякохте; болен и в тъмница, и не Ме споходихте.
 44. Тогава и те ще Му отговорят и кажат: Господи, кога Те видяхме гладен, или жаден, или странник, или гол, или болен, или в тъмница, и не Ти послужихме?
 45. Тогава ще им отговори и каже: истина ви казвам: доколкото не сте сторили това на едного от тия най-малките, и Мене не сте го сторили.
 46. И тия ще отидат във вечна мъка, а праведниците – в живот вечен.Полезна ли ви беше тази статия?

Благодарни ще сме, ако подкрепите, според възможностите си електронен вестник izvestnik.info. Вашата помощ ще позволи на изданието да остане все така независимо, обективно, честно и почтено към читателите си.

ПОДКРЕПЕТЕ НИ

ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР

Моля, въведете вашия коментар!
Моля въведете вашето име тук