Важно: Изплащат обезщетение за имоти, отчуждени за газовата връзка Гърция – България

Съобщение за изплащане на обезщетение за отчуждени имоти частна собственост, съгласно Решение №1089 от 28.12.2016 г. на Министерския съвет, за изграждане на обект „Междусистемна газова връзка Гърция – България“.

контакти

В изпълнение разпоредбите на чл. 39, ал. 6 от Закона за държавната собственост /ЗДС/, АйСиДжиБи АД уведомява собствениците на имоти, засегнати от изграждане на обект: Междусистемна газова връзка Гърция – България“, че започва изплащане на определените парични обезщетения, за имоти, за които отчуждителният акт – Решение на Министерски съвет №1089 от 28.12.2016 г, e влязъл в законна сила. Размерът на дължимите парични обезщетения е определен с Решението за отчуждаване, публикувано на официалната интернет страница на Министерския съвет, на следния линк: http://pris.government.bg/prin/search_results.aspx. Разпределението на обезщетението между собствениците е налично в банката, в която са преведени средствата – банка „ДСК“ ЕАД.

Посочените в Решение №1089 от 28.12.2016 г. суми са преведени в открита в Банка ДСК“ ЕАД сметка в полза на правоимащите лица. Съответните обезщетения могат да бъдат получени в законоустановения срок от 1 (един) месец, считано от 21.07.2017 г., от всеки клон на Банка „ДСК“ на територията на Р. България, след представяне на валиден документ за самоличност и актуален документ за собственост.

Също така уведомяваме, посочените по-долу лица, за които липсва информация в Национална База Данни, че могат да получат полагащите им се обезщетения от офиса на  „Ай Си Джи Би“ АД, със седалище гр. София, п.к. 1000, ул. „Веслец“ № 13, след представяне на документ за самоличност и документ за собственост.

1) Шакир Халил Вели

2) Toшко Георгиев Гогов

След изтичане на законоустановения едномесечен срок от публикуване на съобщението, в съответствие с чл. 39а, от Закона за държавната собственост, непотърсените средства ще бъдат преведени по сметка на областния управител на областите,  в които се намират засегнатите имоти (Джебел, Кърджали, Хасково и Стара Загора), откъдето правоимащите лица ще могат да получат полагащото им се обезщетение.

В случай на промени в собствеността, моля да се свържете с Инвеститора на обекта – АйСиДжиБИ АД. Лица за контакти: Станислав Петков – тел. 02 4510131, Златина Русева – 02 9263 803Полезна ли ви беше тази статия?

Благодарни ще сме, ако подкрепите, според възможностите си електронен вестник izvestnik.info. Вашата помощ ще позволи на изданието да остане все така независимо, обективно, честно и почтено към читателите си.

ПОДКРЕПЕТЕ НИ

ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР

Моля, въведете вашия коментар!
Моля въведете вашето име тук