Бум на жалби заради отхвърлени проекти за саниране

контакти

Омбудсманът Диана Ковачева сезира министъра на регионалното развитие и благоустройството Андрей Цеков, председателите на парламентарните комисии – по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление Николай Нанков и по енергетиката Делян Добрев, изпълнителните директори на Агенцията за устойчиво енергийно развитие Ивайло Алексиев и Изпълнителната агенция „Одит на средствата от Европейския съюз“ Анна Мартинова – Петкова заради множеството жалби от сдружения на собственици от различни райони на цялата страна, както и от кметове на общини, свързани с проблемите по процедура BG-RRP-4.023 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – етап I“, по Националния план за възстановяване и устойчивост.

Недоволството е заради недопускане до участие в безвъзмездното саниране, въпреки изпълнените необходими изисквания, определени в Насоките за кандидатстване по процедурата. Гражданите не са съгласни с оценките на предложения за изпълнение на инвестиция, които считат за несправедливи. Те изразяват съмнение за обективността на обследването за енергийната ефективност на кандидатстващите сгради, по отношение на което не се упражнява контрол. Възразяват остро и срещу констатирания дисбаланс в одобрените за саниране сгради в общините, в някои от които няма одобрена нито една сграда.

„Независимо от положените съществени усилия и вложените немалко финансови средства (които ще загубят при неучастие), за да изпълнят определените критерии, гражданите остават без достъп до безвъзмездно участие в процедурата“, пише омбудсманът.

Допълва още, че и от Камарата на енергийните одитори в България също изразяват съмнения за манипулиране на класирането и настояват за достъп до информация относно заповедта за назначаване на оценителната комисия, броя на оценителите и каква е тяхната компетентност, както и за достъп до докладите след приключването на оценителния процес.

Омбудсманът прилага и конкретни жалби от сдружения на собствениците на неодобрени за саниране сгради в градовете Стара Загора, Айтос, Свиленград, Шумен, Велико Търново, Пловдив, София, Сандански, Ловеч и др., в които хората поставят въпроси за оценяването, неясните критерии и липсата на достатъчно информация, затова искат обжалване и излагат конкретни мотиви за това.

Например, едно от сдруженията на гражданите търси съдействие за защита на правата на етажните собственици, които добросъвестно полагат усилия от 2016 г. за участие в осигуряване на енергийната ефективност на сградата си, но получените 108 точки по настоящата процедура ги поставя в резервен списък за участие във втори етап с предвидено 20% съфинансиране, което е непосилно за тях.

Друго сдружение настоява за цялостна проверка на оценяването на предложенията и установяване на причините за драстичното намаляване на отпуснатите спрямо предвидените лимити суми.

Трето – счита, че обявените резултати не отразяват правилно и обективно стойността на проекти, представени в рамките на процедурата, предвид обстоятелството, че от тяхната община (Айтос) няма нито един одобрен проект.

Сдружение от ж.к. „Младост“ в гр. Ловеч изразява несъгласието на всички собственици с резултата на сградата по проекта, които според тях не отразява правилно и обективно стойността на проектите и искат преразглеждане на проектното предложение и предоставяне на цялостна информация, включително относно възможността за обжалване на оценката.

Друго сдружение на собствениците от Ловеч пък е против критерия за възобновяемата енергия, например, пелети или дърва за огрев, „който автоматично те изтласква на опашката в класацията“, в сравнение с одобрени сходни сгради, но с друг вид отопление.

Собственици от Сандански поставят искане за преразглеждане на резултата по проектно предложение, оценено със 108 точки. Оценката се поставя под съмнение, като се посочва, че за община Сандански е одобрен само един проект и се изразяват опасения за издавани недостоверни енергийни сертификати.

Дори едно сдружение на собствениците от Ст. Загора настоява „за цялостно преразглеждане на самата Програма, цялостно преразглеждане на самата оценка на блоковете и цялостно преизчисляване на самите точки“.

„За немалко от сдруженията, които са в резервния списък за участие в етап II, както се посочва и в жалбите, ще бъде невъзможно да осигурят необходимото съфинансиране, с оглед на което считам за необходимо да се извърши анализ на възможните алтернативи, включително за преразпределяне на средствата“, пише проф. Ковачева.

Тя допълва, че публично са оповестени и възраженията на кметовете на общините Русе, Димитровград, Смолян, Стара Загора и др., които също настояват за преразглеждане на класирането и изтъкват констатирани несъответствия в предвидените и реално получените средства.

Общественият защитник предупреждава, че се препятства възможността средствата от Националния план за възстановяване и устойчивост да достигнат до повече общини и да се избегне значителна териториална концентрация на инвестициите в определени общини и райони.

„Предвид изложеното и на основание чл. 19, ал. 1, т. 7 и чл. 20, ал. 1, т. 2 от Закона за омбудсмана, се обръщам към Вас съобразно предвидената компетентност по Закона за устройство на територията, Закона за енергийната ефективност, Закона за управление на средствата от европейските фондове при споделено управление и другите относими актове, с предложение за разглеждане в цялост на постъпилите жалби и възражения от сдруженията на собствениците и за упражняване на контрол включително относно: 1) спазване на критериите, определени в Условията за кандидатстване за получаване на средства по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“ чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели по подмярка „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд“; 2) енергийния одит и правилно ли е приложена приетата методика при обследването за енергийна ефективност. При констатирани нарушения да се приложат коригиращи мерки, за да не се компрометира процесът по енергийно обновяване на сградния фонд”, настоява омбудсманът.

Освен това проф. Ковачева препоръчва и да се проведе широка разяснителна кампания, включително за съществуващите други възможности гражданите да получат финансиране за постигане на енергийна ефективност на сградите си (като Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027, Национален фонд за декарбонизация, Фонд за справедлив преход), както и за подпомагане на участието в процеса на енергийно бедните граждани.Полезна ли ви беше тази статия?

Благодарни ще сме, ако подкрепите, според възможностите си електронен вестник izvestnik.info. Вашата помощ ще позволи на изданието да остане все така независимо, обективно, честно и почтено към читателите си.

ПОДКРЕПЕТЕ НИ

ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР

Моля, въведете вашия коментар!
Моля въведете вашето име тук