Активността на доброволците при бедствия – най-ниска в регионите на Бургас и Хасково

Приеха списък на обектите, които да бъдат включени в Областната програма за намаляване риска от бедствия

контакти

Програмата за работата на доброволните формирования на територията на страната бе обсъдена на заседание в Хасково на Областния съвет за намаляване на риска от бедствия. На него бе отчетено, че активността на доброволците в регионите на Бургас и Хасково е най-ниска.

В България има регистрирани 227 доброволни формирования, които работят много ефективно в помощ на пожарникарите и спасителите в критични ситуации, отчетоха от Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Хасково. В тях са записани общо 3053 човека. В областите Бургас и Хасково активността е най-ниска. Въпреки това, вече има много добре функциониращи доброволни формирования в Тополовград, Свиленград и Маджарово, новорегистрирани са групите от доброволци в Ивайловград, Стамболово и Минерални бани. Очаква се създаването на формирования в Харманли и Свиленград. Министерски съвет осигурява на общините средства за издръжка на доброволните формирования. На всеки 5 години се предоставят по 1000 лева на човек за защитно облекло, а всяка година се превеждат средства за обучение и застраховка на доброволците, посочиха на заседанието.

Същевременно, Областният съвет за намаляване риска от бедствия прие списък на обектите, които да бъдат включени в Областната програма за намаляване риска от бедствия. Участъците са предложени от общините в областта.

 1. Участък от река Марица с координати – начало N 420324,71 E 253858,49 край N 420340,88 E 253843,54. , за който при проверката комисията е констатирала:

Ляв бряг на река Марица в землището на с. Брод е необходимо изземване на наносни отложения от ляв бряг по дължина 750м. за изправяне на брега и осигуряване на добра проводимост.

Наносен остров, незалесен в река Марица е необходимо изземване на наносни отложения и премахване на острова с дължина 770 м. за осигуряване на добра проводимост.

 1. Участак на река Бисерска на границата на урбанизираната територия /след селото/- местност „Мандрата“, в землището на с. Бисер, на завоя на реката се получава голям разлив при високи води. Заливат се стотици декари селскостопански площи.
 2. Река Мусачевска – извън урбанизираната територия в землището на с. Калугерово. Коритото на реката е обрасло с тревна растителност и храсти, и е затлачено с наноси от тиня, като това силно намалява проводимостта на реката, и при високи води е причина за заливане на крайните къщи на с. Калугерово.
 3. Река Марица в района на Симеоновград и вливането на река Сазлийка в река Марица. При проверката комисията разгледа проводимостта на речното корито на река Марица в района на гр. Симеоновград и вливането на река Сазлийка в река Марица. Констатирано беше, че в участъка има няколко новообразувани острови от наносни отложения. За подобряване проводимостта на реката, комисията счита, че е необходимо премахването на островните образования от наносни отложения в 5 участъка
 4. Участък на река Марица в Свиленград, от новия мост до стария мост с дължина 459 м. Комисията установи наличието на новообразуващи се острови от отлагания на земни маси, като на места същите са започнали да се залесяват с храстовидна растителност. Необходимо е изземване на наносните отложения така, че да не бъде нарушена проводимостта на речното корито, което от своя страна може да доведе до широки разливи и наводнения в гр. Свиленград при високи води.
 5. Участък на река Марица в Свиленград, от стария мост до ЖП мост с дължина 1027 м. Комисията установи наличието на новообразуващи се острови от отлагания на земни маси. Необходимо е изземване на наносните отложения така, че да не бъде нарушена проводимостта на речното корито.
 6. Участък на река Марица в Свиленград, преди новия мост с дължина около 553м и участък на река Марица след новия ЖП мост с дължина около 2003 м.

За участъка от 553м. преди новия мост комисията установи образуван остров от наносни отложения, който към момента е залесен с храсти и единични дървета. Същият измества течението на водата в ляво и в дясно и предизвиква образуването на нови наносни отложения, които значително намаляват проводимостта на речното корито. Необходимо е изземване на наносните отложения така, че да не бъде нарушена проводимостта на речното корито, което от своя страна може да доведе до широки разливи и наводнения в гр. Свиленград при високи води. Комисията взема решение, обекта да бъде включен в областния план за намаляване риска от бедствия и последващо почистване на наносни отложения в описаният участък.

 1. Десен бряг на река Бисерска при км. 4+000 – помпена станция Лозен и Белица.
 2. Река Белишка извън урбанизираната територия от км. 0.000 до км. 2+000.
 3. Река Лозенска извън урбанизираната територия от км. 0.000 до км. 1+800.
 4. Река Селска в с. Малко градище, извън урбанизираната територия.
 5. Река „Синаповска“ при село Княжево, община Тополовград.
 6. Десен бряг и коритото на река Марица преди устието на река Хасарска срещу ШК № 33на ВиК ЕООД гр. Хасково, в разстояние на 950 м. по течението на река Марица, както и на коритото на река Марица под моста на АМ – Марица.

Обектите, които имат нужда от почистване и укрепване, ще бъдат представени на Министерски съвет за финансиране.Полезна ли ви беше тази статия?

Благодарни ще сме, ако подкрепите, според възможностите си електронен вестник izvestnik.info. Вашата помощ ще позволи на изданието да остане все така независимо, обективно, честно и почтено към читателите си.

ПОДКРЕПЕТЕ НИ

ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР

Моля, въведете вашия коментар!
Моля въведете вашето име тук