Административен съд – Хасково: Увеличават се делата по Закона за убежището и бежанците

контакти

Налага се извод, че през миналата година най-голямо увеличение на постъплението на дела, се наблюдава при делата, с предмет – Закон за убежището и бежанците /ЗУБ/. Това става ясно от Годишно отчетно събрание за дейността на Административен съд – Хасково през 2016 г.

Причината за увеличението е, че в региона на Хасково са позиционирани три центъра, където пребивават временно търсещите закрила чужди граждани. Те могат да поискат хуманитарен или бежански статут. Ако такъв им бъде отказан от Държавната агенция за бежанците /ДАБ/, могат да обжалват, което става в Административен съд – Хасково. Това обясни отговарящата за връзките с обществеността Светлана Димитрова. Уточни, че конкретна информация може да се намери в пълния отчет.

През отчетния период, в Административния съд са образувани общо 1162 броя административни, касационни административни и касационни с наказателно-административен характер дела, включително, делата, върнати за ново разглеждане след касационен контрол.

За отчетния период, от посочената крайна цифра на делата за разглеждане, са приключили с акт по същество 907 броя административни и касационни дела, а 252 са били прекратени поради неотстранена нередовност или недопустимост на оспорването. В процентно изражение, над 78 % от подлежащите на разглеждане дела за 2016г. са приключени до 31.12.2016г.

Устойчива остава наблюдаваната и през предходните отчетни периоди тенденция в работата на магистратите от АС-Хасково, за срочността при постановяването на съдебните актове, с които са приключени производствата, разгледани от Хасковския административен съд. През отчетния период в инструктивния 3-месечен срок, са свършени общо 799 броя административни и касационни дела, което съставлява 68.94 % от всички свършени дела през 2016г.

Наред с предоставените данни за резултатите, касаещи срочността при разглеждане на делата, се констатира и високото качеството на постановените от съда актове. От върнатите през 2016г. от ВАС след касационен контрол 127 броя административни и частни касационни с наказателно- административен характер дела, в 96 случая са изцяло потвърдени съдебните актове, постановени от АС- Хасково. В процентно изражение, броят на потвърдените при касационен контрол актове на съда спрямо броя на върнатите от ВАС дела през 2016г. е със средна стойност от 75, 59 %.

За отчетната 2016г. месечната натовареността по щат на магистратите от Хасковския административен съд по отношение на делата за разглеждане е 17.40 броя, като действителната натовареност възлиза на 23.58 броя дела месечно. В тази насока следва да се отчете обстоятелството, че през по – голямата част от отчетния период в Административен съд – Хасково правораздават 5 съдии, тъй като в периода 01.06.2015г. – 02.11.2016г. една щатна бройка бе вакантна. Същата бе заета от съдия Росица Чиркалева- Иванова след влизане в сила на решение на Висш съдебен съвет. Към 31.12.2016г. са заети 6 щатни съдийски бройки, тъй като  разкритата с решение на Пленума на ВСС 7 щатна бойка за „съдия” не е запълнена и до настоящия момент.

В заключение на изнесените статистически данни в Доклада за дейността на Административен съд- Хасково за 2016г., могат да се изведат изцяло положителни изводи за постигнати отлични резултати относно качеството и бързината на правораздаването, се посочва в отчета.Полезна ли ви беше тази статия?

Благодарни ще сме, ако подкрепите, според възможностите си електронен вестник izvestnik.info. Вашата помощ ще позволи на изданието да остане все така независимо, обективно, честно и почтено към читателите си.

ПОДКРЕПЕТЕ НИ

ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР

Моля, въведете вашия коментар!
Моля въведете вашето име тук