0
Публикувано на 08.11.2013 от Izvestnik в Новини
 
 

МЛАДИТЕ ФЕРМЕРИ И МАЛКИТЕ СТОПАНСТВА ПРИОРИТЕТНИ

oblastno-zasedanie
oblastno-zasedanie
ОБЛАСТТА ТРЕТА ПО ПОДАДЕНИ ЗАЯВЛЕНИЯ КЪМ РАЗПЛАЩАТЕЛНАТА АГЕНЦИЯ

На младите фермери ще се гледа приоритетно през новия програмен период 2014-2020 г. в сектор „Земеделие“. Предимство ще имат производителите, разполагащи с малки земеделски стопанства с площ под 30 хектара. Ще има подпомагане на декар площ, обвързано с производството. Това стана ясно днес на заседание на Областния съвет по земеделие и гори На него бе актуализиран състава на съвета, в който вече влизат представители на 11-те общини.

На форума в Областна администрация бяха поставени въпроси, свързани с ползвателите на пасища, които да осигурят обезопасяването на районите от пожари. Само за периода 15 юни – 15 август в областта са станали 9 големи пожара, поради неспазване на мерките. Другият поставен проблем бе задължителното косене и почистване в планинските райони в Югоизточна България. Коментира се това да става както за равнинните райони – до 15 юли, а не както до момента – до 15 август, защото съвпада с пожароопасния сезон.

През 2013-2014 г. експертите от местния офис на Националната служба за съвети в земеделието са разработили безплатно над 700 проекта по Мярка 141 на стойност над 10 млн. лв. Още толкова са средствата, с който са финансирани 200 проекта на млади фермери, съобщава координатора на офиса в Хасково Тодор Тодоров. Той акцентира, че през изминалия период един от проблемите е бил невъзможността да се осигури оборотен финансов ресурс, което води до неусвояване на средствата по редица проекти. Експертът вижда изхода в гъвкавия подход на банките, които трябва да поемат разумен риск.

На заседанието бяха обсъдени мерки за подпомагане на дребните животновъди, които на практика са хиляди в нашата област. Наложи се мнението, че те трябва да се стимулират, за да покрият изискванията за категоризация, да участват под формата на сдружения по проекти за организирани животновъдни ферми.

Област Хасково е на трето място, след Кърджали и Благоевград, по брой подадени заявления към Областната разплащателна агенция. 11 094 е общият брой от март до юни 2013 г. 5258 са бенефициентите, регистрирани по схемата за тютюн, а 839 – тези по схемата с животни. През периода 2009 -2013 г. най-голям е делът на регистрираните земеделски производители с обща площ от 1 до 10 хектара, стана ясно от доклад на областната дирекция „Земеделие“. 

 

Инж. Албена Желязкова – консултант недвижими имоти, строителство, земеделски земи 0888 46 68 13 

 

 


Izvestnik